Viimeksi julkaistu 25.1.2022 13.12

ViikkosuunnitelmaPerustuslakivaliokunta Viikkosuunnitelma viikolle 4/2022

Tiistai 25.1.2022 klo 12.00 

Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan työjärjestyksen väliaikaisesta muuttamisesta

Puhemiesneuvoston ehdotusPNE 4/2021 vp

Ennakkokäsittely 

Asiantuntijat: 

  • eduskunnan pääsihteeri Maija-Leena Paavola eduskunnan kanslia
  • tutkimusprofessori Hannu Kiviranta Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
  • professori Mikael Hidén 
  • professori Tuomas Ojanen 
  • professori Veli-Pekka Viljanen 

Tiistai 25.1.2022 klo 13.00 

Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan työjärjestyksen väliaikaisesta muuttamisesta

Puhemiesneuvoston ehdotusPNE 4/2021 vp

Asia on saapunut perustuslakivaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Hyväksytään ennakkokäsittelyssä suoritetut toimenpiteet. 

Käydään valmistava keskustelu. 

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi poliittisen mainonnan avoimuudesta ja kohdentamisesta sekä Euroopan tason poliittisten puolueiden ja Euroopan tason poliittisten säätiöiden ohjesäännön muuttamisesta

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 73/2021 vp

Asia on saapunut perustuslakivaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava suurelle valiokunnalle. 

Hyväksytään asiantuntijasuunnitelma. 

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle neuvoston direktiivien muuttamisesta (direktiivit unionin kansalaisen äänioikeudesta ja vaalikelpoisuudesta Euroopan parlamentin vaaleissa ja paikallisvaaleissa)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 74/2021 vp

Asia on saapunut perustuslakivaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava suurelle valiokunnalle. 

Hyväksytään asiantuntijasuunnitelma. 

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission tiedonannosta (Osallistavampi ja suojelevampi Eurooppa: EU-rikosten luettelon laajentaminen kattamaan vihapuheen ja viharikokset) ja sen liitteenä olevasta luonnoksesta neuvoston päätökseksi

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 76/2021 vp

Asia on saapunut perustuslakivaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava suurelle valiokunnalle. 

Hyväksytään asiantuntijasuunnitelma. 

Perjantai 28.1.2022 klo 9.00 

Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan työjärjestyksen väliaikaisesta muuttamisesta

Puhemiesneuvoston ehdotusPNE 4/2021 vp

Esitellään mietintöluonnos. 

Käydään yleiskeskustelu. 

Suoritetaan asian yksityiskohtainen käsittely. 

Valtioneuvoston selvitys: Valtion tukemaan EU:n ulkorajoilla tapahtuvaan muuttoliikkeen välineellistämiseen vastaaminen

Valtioneuvoston E-selvitysE 130/2021 vp

Asia on saapunut perustuslakivaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 

Päätetään asian käsittelystä.