Viimeksi julkaistu 27.10.2021 15.39

ViikkosuunnitelmaLakivaliokunta Viikkosuunnitelma viikolle 43/2021

Tiistai 26.10.2021 klo 10.00 

Lakialoite laiksi rikoslain 41 luvun 2 §:n muuttamisesta

LakialoiteLA 105/2020 vp

Valiokunnassa oli kuultavana: 

 • lainsäädäntöneuvos Jussi Matikkala oikeusministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 7/2021 vp

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

klo 10.30
 • esittelijäneuvos Jarmo Hirvonen eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia
 • käräjätuomari Tuuli Vänskä Pirkanmaan käräjäoikeus
 • poliisitarkastaja Måns Enqvist Poliisihallitus
 • asianajaja Antti Riihelä Suomen Asianajajaliitto
 • valtionsyyttäjä Anu Mantila Syyttäjälaitos
 • lainsäädäntöneuvos Lena Andersson oikeusministeriö

Merkittiin, että asiantuntijakuulemisen aikana puheenjohtaja Meri poistui kokouksesta ja varapuheenjohtaja Bergqvistin estyneenä ollessa puhetta ryhtyi johtamaan iältään vanhin jäsen edustaja Vanhanen. 

Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 

Hallituksen esitys eduskunnalle suullisen todistelun tallentamista ja vastaanottamista yleisissä tuomioistuimissa koskevan lainsäädännön uudistamiseksi

Hallituksen esitysHE 133/2021 vp

Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

 • eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia
 • korkein oikeus
 • Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus
 • Syyttäjälaitos
 • Oikeusrekisterikeskus
 • Suomen tuomariliitto ry
 • professori Mikko Vuorenpää 

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikoslain 17 ja 34 a luvun muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 89/2021 vp
LakialoiteLA 41/2019 vp
ToimenpidealoiteTPA 158/2020 vp

Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 

 • oikeusministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle vanhemmuuslaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 132/2021 vp
LakialoiteLA 13/2020 vp

Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 

 • Varsinais-Suomen käräjäoikeus

Keskiviikko 27.10.2021 klo 9.00 

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (digipalvelusäädös)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 2/2021 vp

Merkittiin, että kokous tuli päätösvaltaiseksi. 

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

 • yksikön johtaja Emil Asp liikenne- ja viestintäministeriö
 • viestintäneuvos Kreetta Simola liikenne- ja viestintäministeriö
 • lainsäädäntöneuvos Katri Kummoinen oikeusministeriö
 • lainsäädäntöneuvos Heini Färkkilä oikeusministeriö
 • johtava asiantuntija Elina Rantakokko sisäministeriö
 • professori Tomi Voutilainen 

Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 

 • professori Olli Mäenpää 

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 7/2021 vp

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

klo 10.00
 • ylitarkastaja Marjo Rantala Tasa-arvovaltuutetun toimisto
 • pääsihteeri Tomi Timperi Miesjärjestöjen keskusliitto ry
 • vaikuttamisen suunnittelija Merja Kähkönen Naisjärjestöjen Keskusliitto
 • pääsihteeri Kerttu Tarjamo Seta ry

Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 

Torstai 28.10.2021 klo 9.30 

Hallituksen esitys eduskunnalle vanhemmuuslaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 132/2021 vp
LakialoiteLA 13/2020 vp

Asiantuntija: 

 • professori Tuomas Ojanen 

Päätetään asian jatkokäsittelystä. 

Kouluväkivalta kirjattava rikoslakiin

KansalaisaloiteKAA 5/2021 vp

Asia on saapunut valiokuntaan. 

Valtioneuvoston selvitys: EU:n oikeusalan tulostaulu 2021

Valtioneuvoston E-selvitysE 113/2021 vp

Asia on saapunut lakivaliokuntaan tiedoksi. 

Päätetään asian käsittelystä. 

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi avioliittolain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 172/2021 vp

Hyväksytään asiantuntijasuunnitelma. 

Lakialoite laeiksi rikoslain 25 luvun ja avioliittolain 19 §:n muuttamisesta

LakialoiteLA 39/2019 vp

Päätetään yhdistää tämän asian käsittely asian HE 172/2021 vp käsittelyyn. 

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (digipalvelusäädös)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 2/2021 vp

Päätetään asiantuntijakuulemisen lopettamisesta. 

Käydään valmistava keskustelu. 

Kansalaisaloite Kannabiksen käytön rangaistavuuden poistamiseksi

KansalaisaloiteKAA 5/2020 vp

Keskustellaan asiantuntijasuunnitelmasta. 

Lakialoite laiksi rikoslain 17 luvun muuttamisesta

LakialoiteLA 24/2020 vp

Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 

 • keskusrikospoliisi

Perjantai 29.10.2021 klo 9.00 

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 7/2021 vp

Asiantuntijat: 

 • professori Sakari Melander 
 • professori Matti Tolvanen 
 • apulaisprofessori Tatu Hyttinen 

Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

 • sisäministeriö
 • Helsingin hovioikeus
 • Helsingin poliisilaitos
 • Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto
 • Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry
 • Suomen Journalistiliitto ry

Valtioneuvoston selvitys: Euroopan komission tiedonanto: Oikeusvaltioperiaatteen noudattamisen lujittaminen unionissa – tilannekatsaus ja mahdolliset jatkotoimet

Valtioneuvoston E-selvitysE 17/2019 vp

Asiantuntijat: 

klo 10.00
 • EU-erityisasiantuntija Päivi Pietarinen valtioneuvoston kanslia
 • yksikönpäällikkö Tia Möller oikeusministeriö

Valtioneuvoston selvitys: EU:n oikeusalan tulostaulu 2021

Valtioneuvoston E-selvitysE 113/2021 vp

Asiantuntijat: 

 • EU-erityisasiantuntija Päivi Pietarinen valtioneuvoston kanslia
 • erityisasiantuntija Piritta Koivukoski-Kouhia oikeusministeriö