Viimeksi julkaistu 26.10.2021 9.03

ViikkosuunnitelmaSivistysvaliokunta Viikkosuunnitelma viikolle 43/2021

Tiistai 26.10.2021 klo 12.00 

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta sekä siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 147/2021 vp

Asiantuntijat: 

 • erityisasiantuntija Kyösti Värri Suomen Kuntaliitto
 • erityisasiantuntija Eira Bani Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry
 • asiantuntija Saku Lehtinen Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry
 • Lahden yhteiskoulun aikuislukion rehtori Riitta Yrjänä Yksityiskoulujen Liitto ry
 • johtaja Laura Rissanen Sivistystyönantajat ry

Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 

 • SASKY koulutuskuntayhtymä

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi varhaiskasvatuslain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 148/2021 vp

Asiantuntijat: 

klo 12.30
 • opetusneuvos Heidi Sairanen Opetushallitus
 • horisontaalitoiminnan johtava asiantuntija Päivi Lindberg Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
 • kehittämispäällikkö Jarkko Lahtinen Suomen Kuntaliitto
 • koulutuspolitiikan päällikkö Nina Lahtinen Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry
 • erityisasiantuntija Minttu Ilveskivi-Hentilä Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry

Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

klo 12.30
 • Lapsiasiavaltuutetun toimisto
 • Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arpajaislain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 135/2021 vp

Asiantuntijat: 

klo 13.00
 • ylijohtaja Ossi Malmberg Suomen Akatemia
 • toiminnanjohtaja Tanja Risikko Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry
 • pääsihteeri Pekka Aula Suomalainen Tiedeakatemia ry
 • puheenjohtaja Riku Keski-Rauska Yksityiset keskusarkistot ry

Keskiviikko 27.10.2021 klo 11.00 

Lakialoite laiksi tekijänoikeuslain muuttamisesta

LakialoiteLA 9/2021 vp

Asia on saapunut valiokuntaan. 

Lakialoite laeiksi perusopetuslain 11 §:n ja lukiolain 11 §:n muuttamisesta

LakialoiteLA 11/2021 vp

Asia on saapunut valiokuntaan. 

Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2022

Hallituksen esitysHE 146/2021 vp

Esitellään lausuntoluonnos. 

Käydään yleiskeskustelu. 

Suoritetaan asian yksityiskohtainen käsittely. 

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arpajaislain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 135/2021 vp

Päätetään asiantuntijakuulemisen lopettamisesta. 

Käydään valmistava keskustelu. 

Valtioneuvoston selonteko kotoutumisen edistämisen uudistamistarpeista

Valtioneuvoston selontekoVNS 6/2021 vp

Päätetään asiantuntijakuulemisen lopettamisesta. 

Käydään valmistava keskustelu. 

Valtioneuvoston koulutuspoliittinen selonteko

Valtioneuvoston selontekoVNS 1/2021 vp

Käsittelyn pohjana on 13.10.2021 jaettu mietintöluonnos. 

Jatketaan asian yksityiskohtaista käsittelyä. 

Torstai 28.10.2021 klo 12.00 

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain, työsopimuslain ja varhaiskasvatuslain muuttamisesta sekä niihin liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 129/2021 vp

Esitellään lausuntoluonnos. 

Käydään yleiskeskustelu. 

Suoritetaan asian yksityiskohtainen käsittely. 

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta sekä siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 147/2021 vp

Asiantuntijat: 

klo 12.30
 • toiminnanjohtaja Minna Nieminen Suomen Kansanopistoyhdistys ry
 • toiminnanjohtaja Jaana Nuottanen Kansalaisopistojen liitto KoL ry
 • toiminnanjohtaja Henrika Nordin Bildningsalliansen rf

Päätetään asiantuntijakuulemisen lopettamisesta. 

Käydään valmistava keskustelu. 

Perjantai 29.10.2021 klo 11.30 

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi perusopetuslain, ammatillisesta koulutuksesta annetun lain, lukiolain ja tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 127/2021 vp

Asiantuntijat: 

 • hallitusneuvos Kirsi Lamberg opetus- ja kulttuuriministeriö
 • opetusneuvos Mika Puukko opetus- ja kulttuuriministeriö
 • hallitusneuvos Sami Aalto opetus- ja kulttuuriministeriö
 • Opetushallitus
 • vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Piatta Skottman-Kivelä eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia

Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 

 • oikeusministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oppilas- ja opiskelijahuoltolain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 165/2021 vp

Asiantuntijat: 

klo 11.50
 • hallitusneuvos Anne-Marie Brisson opetus- ja kulttuuriministeriö
 • opetusneuvos Anne Ekroth opetus- ja kulttuuriministeriö
 • opetusneuvos Sanna Hirsivaara opetus- ja kulttuuriministeriö
 • opetusneuvos Katri Tervaspalo opetus- ja kulttuuriministeriö
 • sosiaali- ja terveysministeriö

Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 

klo 11.50
 • Pääkaupunkiseudun ateistit ry
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry:n tapaaminen 28.10.2021 klo 8.00