Viimeksi julkaistu 27.1.2023 15.54

ViikkosuunnitelmaHallintovaliokunta Viikkosuunnitelma viikolle 5/2023

Tiistai 31.1.2023 klo 12.15 

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arpajaislain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 255/2022 vp

Esitellään mietintöluonnos. 

Käydään yleiskeskustelu. 

Suoritetaan asian yksityiskohtainen käsittely. 

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi väestötietojärjestelmästä ja Digi- ja väestötietoviraston varmennepalveluista annetun lain muuttamisesta sekä siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 132/2022 vp

Asiantuntijat: 

 • lainsäädäntöneuvos Maarit Huotari valtiovarainministeriö
 • erityisasiantuntija Kaj Välimäki valtiovarainministeriöliite
 • neuvotteleva virkamies Petteri Jartti oikeusministeriöliite
 • erityisasiantuntija Mikko Levämäki sisäministeriöliite
 • lainsäädäntöneuvos Minna-Kaisa  Liukko ulkoministeriöliite
 • apulaistietosuojavaltuutettu Annina Hautala Tietosuojavaltuutetun toimistoliite

Hallituksen esitys eduskunnalle digitaalista henkilöllisyyttä koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitysHE 133/2022 vp

Asiantuntijat: 

 • lainsäädäntöneuvos Maarit Huotari valtiovarainministeriö
 • erityisasiantuntija Emilia Laitala valtiovarainministeriö
 • neuvotteleva virkamies Petteri Jartti oikeusministeriö
 • ylitarkastaja Sonja Töyrylä liikenne- ja viestintäministeriö
 • neuvotteleva virkamies Johanna Kari sisäministeriö
 • erityisasiantuntija Suvi Pato-Oja sisäministeriö

Kirjalliset lausunnot: 

 • Tietosuojavaltuutetun toimisto
 • työ- ja elinkeinoministeriöliite
 • opetus- ja kulttuuriministeriö
 • sosiaali- ja terveysministeriöliite

Hallituksen esitys eduskunnalle julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden uudelleen järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitysHE 207/2022 vp

Kirjalliset lausunnot: 

 • Pohjois-Karjalan maakuntaliitto
 • Keski-Suomen liitto
 • Oulun kaupunki
 • Kuhmon kaupunki

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi hätäkeskustoiminnasta annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 149/2022 vp

Kirjallinen lausunto: 

 • sisäministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 114/2022 vp
ToimenpidealoiteTPA 124/2020 vp

Kirjallinen lausunto: 

 • työ- ja elinkeinoministeriö

Keskiviikko 1.2.2023 klo 11.15 

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 114/2022 vp
ToimenpidealoiteTPA 124/2020 vp

Jatketaan valmistavaa keskustelua. 

Hallituksen esitys eduskunnalle julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden uudelleen järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitysHE 207/2022 vp

Päätetään asiantuntijakuulemisen lopettamisesta. 

Käydään valmistava keskustelu. 

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi väestötietojärjestelmästä ja Digi- ja väestötietoviraston varmennepalveluista annetun lain muuttamisesta sekä siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 132/2022 vp

Asiantuntijat: 

 • oikeuspäällikkö Katariina Lehtola Maahanmuuttovirasto
 • johtava asiantuntija Taito von Konow Verohallinto
 • ylijohtaja Timo Salovaara Digi- ja väestötietovirasto
 • johtava asiantuntija Anneli Kupari Digi- ja väestötietovirasto
 • tiedonhallintapäällikkö Päivi Pösö Poliisihallitus
 • erityisasiantuntija Kauko Hartikainen Suomen Kuntaliitto
 • palvelupäällikkö Mirjami Gyllenberg Eläketurvakeskus

Hallituksen esitys eduskunnalle digitaalista henkilöllisyyttä koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitysHE 133/2022 vp

Asiantuntijat: 

 • lupahallintopäällikkö Hanna Piipponen Poliisihallitus
 • johtaja Riitta Partala Digi- ja väestötietovirasto
 • vanhempi ekonomisti Jan Jääskeläinen Kilpailu- ja kuluttajavirasto
 • lakimies Laura North Liikenne- ja viestintävirastoliite

Kirjalliset lausunnot: 

 • Kansaneläkelaitosliite
 • Verohallintoliite
 • Maahanmuuttovirastoliite
 • suojelupoliisiliite

Hallituksen esitys eduskunnalle kirkkolaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 108/2022 vp

Kirjallinen lausunto: 

 • valtiovarainministeriö

Torstai 2.2.2023 klo 12.15 

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 114/2022 vp
ToimenpidealoiteTPA 124/2020 vp

Esitellään mietintöluonnos. 

Käydään yleiskeskustelu. 

Suoritetaan asian yksityiskohtainen käsittely. 

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi hätäkeskustoiminnasta annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 149/2022 vp

Päätetään asiantuntijakuulemisen lopettamisesta. 

Käydään valmistava keskustelu. 

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi pelastuslain ja Pelastusopistosta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 184/2022 vp

Asiantuntijat: 

 • hallitusneuvos Ilpo Helismaa sisäministeriö
 • hallitussihteeri Laura Siili-Hakkarainen ympäristöministeriö
 • Pelastusopisto
 • pelastuspäällikkö Jari Korkiamäki Helsingin kaupungin pelastuslaitos
 • johtava palotarkastaja Anssi Kuhlman Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
 • Kiinteistönomistajat ja rakennuttajat Rakli ry
 • Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK

Kirjalliset lausunnot: 

 • oikeusministeriö
 • Opetushallitus
 • Suomen Kuntaliitto
 • Itä-Uudenmaan hyvinvointialue
 • Etelä-Savon hyvinvointialue
 • Etelä-Suomen aluehallintovirasto
 • Suomen pelastusalan ammattilaiset SPAL ry
 • Suomen palopäällystöliitto ry
 • Suomen Sopimuspalokuntien Liitto ry
 • Suomen Kiinteistöliitto ry
 • Suomen Isännöintiliitto ry
 • Invalidiliitto ry
 • Vammaisfoorumi ry
 • Suomen Vuokranantajat ry
 • Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy

Perjantai 3.2.2023 klo 11.15 

Hallituksen esitys eduskunnalle julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden uudelleen järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitysHE 207/2022 vp

Esitellään lausuntoluonnos. 

Käydään yleiskeskustelu. 

Suoritetaan asian yksityiskohtainen käsittely. 

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi pakkokeinolain ja esitutkintalain muuttamisesta sekä niihin liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 217/2022 vp

Esitellään lausuntoluonnos. 

Käydään yleiskeskustelu. 

Suoritetaan asian yksityiskohtainen käsittely. 

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi väestötietojärjestelmästä ja Digi- ja väestötietoviraston varmennepalveluista annetun lain muuttamisesta sekä siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 132/2022 vp

Asiantuntijat: 

 • asiantuntija Juho Mäki-Lohiluoma Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry
 • johtava asiantuntija Ilari Kallio Kaupan liitto ry
 • juristi Emmi Meriranta Kuluttajaliitto ry
 • ihmisoikeuksien asiantuntija Aija Salo Ihmisoikeusliitto
 • johtava asiantuntija Teija Kaarlela Finanssiala ry
 • professori Tomi Voutilainen 

Kirjalliset lausunnot: 

 • Kansaneläkelaitos
 • Teknologiateollisuus ry

Hallituksen esitys eduskunnalle digitaalista henkilöllisyyttä koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitysHE 133/2022 vp

Asiantuntijat: 

 • lakimies Asko Metsola Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto FiCom ry
 • johtava asiantuntija Peter Jansson Finanssiala ry
 • johtava asiantuntija Joonas Mikkilä Teknologiateollisuus ry
 • juristi Emmi Meriranta Kuluttajaliitto ry

Kirjalliset lausunnot: 

 • Nordea
 • Telia Finland Oyj
 • Elisa Oyj
 • DNA Oy
 • Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimistoliite
 • Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukuntaliite