Viimeksi julkaistu 5.12.2022 15.45

ViikkosuunnitelmaMaa- ja metsätalousvaliokunta Viikkosuunnitelma viikolle 49/2022

Keskiviikko 7.12.2022 klo 9.30 

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi hiilirajamekanismista (hiilirajamekanismi, CBAM)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 57/2021 vp

Asia on saapunut maa- ja metsätalousvaliokuntaan tiedoksi. 

Maa- ja metsätalousvaliokuntaan on saapunut tiedoksi jatkokirjelmä (UJ 34/2022 vp - U 57/2022 vp). 

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi elintarvikemarkkinalain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 283/2022 vp

Asia on saapunut maa- ja metsätalousvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi metsätuhojen torjunnasta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 284/2022 vp

Asia on saapunut maa- ja metsätalousvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eläintautilain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 286/2022 vp

Asia on saapunut maa- ja metsätalousvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kasvinterveyslain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 287/2022 vp

Asia on saapunut maa- ja metsätalousvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi metsästyslain 41 a §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 288/2022 vp

Asia on saapunut maa- ja metsätalousvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Hyväksytään ennakkokäsittelyssä suoritetut toimenpiteet. 

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lohenkalastuksen määräaikaisesta kieltämisestä Tenojoen vesistössä

Hallituksen esitysHE 289/2022 vp

Asia on saapunut maa- ja metsätalousvaliokuntaan mietinnön antamista varten. Asia on lisäksi lähetetty perustuslakivaliokuntaan lausunnon antamista varten. 

Valtioneuvoston huoltovarmuusselonteko

Valtioneuvoston selontekoVNS 8/2022 vp

Kirjallinen lausunto: 

 • Belor Agro Oy

Valiokuntaan on saapunut ilmoitus, ei lausuntoa: 

 • Cemagro Oy

Päätetään asiantuntijakuulemisen lopettamisesta. 

Käydään valmistava keskustelu. 

Esitellään lausuntoluonnos. 

Käydään yleiskeskustelu. 

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kalastuslain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 285/2022 vp

Asia on saapunut maa- ja metsätalousvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Asiantuntijat: 

 • kalastusneuvos Eija Kirjavainen maa- ja metsätalousministeriö
 • erityisasiantuntija Irena Pirhonen maa- ja metsätalousministeriöliite
 • ryhmäpäällikkö Ari Leskelä Luonnonvarakeskusliite
 • eräpalvelujen ylitarkastaja Olli Urpanen Metsähallitusliite
 • kalatalouspalvelut -yksikön edustaja Vesa Vanninen Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusliite
 • toiminnanjohtaja Vesa Karttunen Kalatalouden Keskusliittoliite
 • toiminnanjohtaja Olli Saari Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö ryliite

Kirjalliset lausunnot: 

 • oikeusministeriöliite
 • ympäristöministeriöliite
 • Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusliite
 • saamelaiskäräjätliite
 • Suomen Ammattikalastajaliitto SAKL ryliite
 • Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ryliite
 • Suomen Kalastusopaskilta ryliite
 • Vesialueomistajat VEALO ryliite
 • Suomen luonnonsuojeluliitto ryliite
 • WWF Suomiliite
 • Suomalais-ruotsalainen rajajokikomissio

Torstai 8.12.2022 klo 10.00 

Hallituksen esitys eduskunnalle eläinlääkintähuoltolaiksi sekä siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 83/2022 vp

Asiantuntijat: 

 • lainsäädäntöneuvos Johanna Wallius maa- ja metsätalousministeriö
 • neuvotteleva virkamies Kajsa Hakulin maa- ja metsätalousministeriö

Päätetään asiantuntijakuulemisen lopettamisesta. 

Käydään valmistava keskustelu. 

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen myönnettävistä avustuksista

Hallituksen esitysHE 260/2022 vp

Kirjalliset lausunnot: 

 • Ypäjän hevosopisto Oy
 • Suomenhevosliitto ry
 • lainsäädäntöneuvos Katri Aho maa- ja metsätalousministeriö

Päätetään asiantuntijakuulemisen lopettamisesta. 

Käydään valmistava keskustelu. 

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi metsästyslain 41 a §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 288/2022 vp

Hyväksytään ennakkokäsittelyssä suoritetut toimenpiteet. 

Kirjallinen lausunto: 

 • neuvotteleva virkamies Sami Niemi maa- ja metsätalousministeriö

Päätetään asiantuntijakuulemisen lopettamisesta. 

Käydään valmistava keskustelu. 

Etäkokous pe 9.12.2022 klo 9.00 

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi elintarvikemarkkinalain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 283/2022 vp

Asiantuntijat: 

 • osastopäällikkö Minna-Mari Kaila maa- ja metsätalousministeriö
 • maatalousneuvos Anna-Leena Miettinen maa- ja metsätalousministeriö
 • erityisasiantuntija Ilona Rauhanen maa- ja metsätalousministeriö
 • hallitusneuvos Virve Haapajärvi työ- ja elinkeinoministeriö
 • Elintarvikemarkkinavaltuutetun toimisto
 • erityisasiantuntija Janette Kalliovaara Kilpailu- ja kuluttajavirasto
 • yhteiskuntasuhdejohtaja Jukka Ihanus Elintarviketeollisuusliitto ry
 • vaikuttamistyön päällikkö Tiina Vyyryläinen Kuluttajaliitto ry
 • Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
 • Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC ry
 • asiantuntija Tea Taivalkoski Kaupan liitto ry edustaen myös Päivittäistavarakauppa ry:tä

Kirjalliset lausunnot: 

 • oikeusministeriö
 • valtiovarainministeriö
 • Ruokavirasto
 • Luonnonvarakeskus
 • Pellervon taloustutkimus PTT
 • Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry
 • Kaupan liitto ry
 • Kauppapuutarhaliitto ry
 • Suomen Leipuriliitto ry
 • Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry
 • Kesko Oyj
 • K-kauppiasliitto
 • Lidl Suomi Ky
 • Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta
 • Peruna-alan yhteistyöryhmä PAYR

Maa- ja metsätalousvaliokunnan toimialalla vireillä olevat asiat EU:ssa

Valiokunnan oma asiaO 4/2022 vp

Asiantuntija: 

 • maa- ja metsätalousministeriö