Viimeksi julkaistu 3.2.2023 14.45

ViikkosuunnitelmaLiikenne- ja viestintävaliokunta Viikkosuunnitelma viikolle 6/2023

Etäkokous ti 7.2.2023 klo 12.00 

Valtioneuvoston selonteko Suomen digitaalinen kompassi

Valtioneuvoston selontekoVNS 10/2022 vp

Asiantuntijat: 

 • johtava asiantuntija Päivi-Maria Virta Liikenne- ja viestintävirasto
 • Digi- ja väestötietovirasto
 • tietohallintopäällikkö Ari Vähä-Erkkilä Kansaneläkelaitos
 • erityisasiantuntija Tea Hoffren Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta
 • erityisasiantuntija Heli Hänninen Suomen Kuntaliitto

Kirjalliset lausunnot: 

 • Verohallinto
 • Opetushallitus
 • Elisa Oyj
 • MTV Oy
 • Nokia Oyj
 • Sanoma Media Finland Oy
 • Telia Finland Oyj
 • Finanssiala ry
 • Teknologiateollisuus ry
 • Älykkään liikenteen verkosto - ITS Finland ry

Valtioneuvoston tulevaisuusselonteon 1. ja 2. osa Näkymiä seuraavien sukupolvien Suomeen

Valtioneuvoston selontekoVNS 16/2022 vp

Asiantuntijat: 

 • johtava asiantuntija, suurlähettiläs Tiina Jortikka-Laitinen ulkoministeriö
 • Avaruustutkimus ja havaintoteknologiat -yksikön päällikkö Ari-Matti Harri Ilmatieteen laitos
 • Senior BD Advisor Tero Vauraste ICEYE Oy

Keskiviikko 8.2.2023 klo 11.15 

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ajoneuvolain muuttamisesta sekä siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 291/2022 vp
LakialoiteLA 24/2022 vp

Käydään yleiskeskustelu. 

Suoritetaan asian yksityiskohtainen käsittely. 

Hallituksen esitys eduskunnalle luotsauslaiksi ja laiksi sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 293/2022 vp

Asiantuntijat: 

 • yksikön johtaja Pyry Takala liikenne- ja viestintäministeriö
 • erityisasiantuntija Katja Peltola liikenne- ja viestintäministeriö

Jatketaan valmistavaa keskustelua. 

Valtioneuvoston selonteko Suomen digitaalinen kompassi

Valtioneuvoston selontekoVNS 10/2022 vp

Asiantuntijat: 

 • yhteiskuntasuhdepäällikkö Johanna Tuuri Yleisradio
 • johtava asiantuntija Mika Tuuliainen Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry
 • Finnet-liitto ry
 • Finnish Information Security Cluster - Kyberala ry
 • Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto FiCom ry
 • TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry

Päätetään asiantuntijakuulemisen lopettamisesta. 

Käydään valmistava keskustelu. 

Valtioneuvoston tulevaisuusselonteon 1. ja 2. osa Näkymiä seuraavien sukupolvien Suomeen

Valtioneuvoston selontekoVNS 16/2022 vp

Asiantuntijat: 

 • tulevaisuudentutkija Risto Linturi R. Linturi Oyj
 • Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto FiCom ry

Päätetään asian jatkokäsittelystä. 

Torstai 9.2.2023 klo 12.00 

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vaarallisten aineiden kuljetuksesta ja siihen liittyviksi laeiksiHallituksen esitys eduskunnalle laiksi vaarallisten aineiden kuljetuksesta ja siihen liittyviksi laeiksi annetun hallituksen esityksen (HE 220/2021 vp) täydentämisestä

Hallituksen esitysHE 220/2021 vp
Hallituksen esitysHE 231/2022 vp

Käydään yleiskeskustelu. 

Suoritetaan asian yksityiskohtainen käsittely. 

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi moottoriajoneuvojen ja moottoreiden sekä järjestelmien, komponenttien ja tällaisille ajoneuvoille tarkoitettujen erillisten teknisten yksiköiden tyyppihyväksynnästä päästöjen ja akkujen kestävyyden osalta (Euro 7) ja asetusten (EY) 715/2007 ja (EY) 595/2009 kumoamisesta

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 94/2022 vp

Asiantuntijat: 

 • johtava asiantuntija Esa Aaltonen liikenne- ja viestintäministeriö
 • erityisasiantuntija Keijo Kuikka Liikenne- ja viestintävirasto
 • Autoalan Keskusliitto ry
 • tekninen asiantuntija Markus Markkanen Autotuojat ja -teollisuus ry

Kirjalliset lausunnot: 

 • Scania Suomi Oy
 • Oy Sisu Auto Ab
 • Veho Oy Ab
 • Volvo Car Finland Oy Ab

Päätetään asiantuntijakuulemisen lopettamisesta. 

Käydään valmistava keskustelu. 

Valtioneuvoston selvitys: Suomen osallistuminen EBSI-yhteistyöhön

Valtioneuvoston E-selvitysE 156/2022 vp

Asiantuntijat: 

 • erityisasiantuntija Kimmo Mäkinen valtiovarainministeriö
 • erityisasiantuntija Laura Kolinen valtiovarainministeriö
 • erityisasiantuntija Noora Lähde liikenne- ja viestintäministeriö
 • Liikenne- ja viestintävirasto
 • Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto FiCom ry

Päätetään asian jatkokäsittelystä. 

Etäkokous pe 10.2.2023 klo 11.15 

Valtioneuvoston selvitys; E-kirje komission droonistrategiasta 2.0

Valtioneuvoston E-selvitysE 161/2022 vp

Asiantuntijat: 

 • liikenne- ja viestintäministeriö
 • Liikenne- ja viestintävirasto
 • puolustusministeriö
 • Poliisihallitus
 • Rajavartiolaitos
 • Finavia Oyj
 • RPAS Finland ry