Viimeksi julkaistu 30.1.2023 9.48

ViikkosuunnitelmaLakivaliokunta Viikkosuunnitelma viikolle 5/2023

Etäkokous ti 31.1.2023 klo 10.00 

Lakialoite laiksi rikoslain 16 luvun muuttamisesta

LakialoiteLA 82/2022 vp

Asia on saapunut valiokuntaan. 

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 273/2022 vp

Asiantuntija: 

 • lainsäädäntöneuvos Liisa Leppävirta oikeusministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi maksukyvyttömyyslainsäädännön harmonisoinnista (maksukyvyttömyysdirektiivi II)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 101/2022 vp

Asiantuntijat: 

 • erityisasiantuntija Katri Törnroth oikeusministeriö
 • erityisasiantuntija Johanna Mäkitalo oikeusministeriö
 • käräjätuomari Pirjo Peura-Vasama Helsingin käräjäoikeus
 • konkurssiasiamies Terhi Maijala konkurssiasiamiehen toimistoliite
 • johtava lakimies Antti Laitila Finanssiala ry
 • Suomen Yrittäjät ry
 • asianajaja Pekka Keloneva Suomen Asianajajaliitto

Kirjalliset lausunnot: 

 • valtiovarainministeriöliite
 • Ulosottolaitosliite
 • Verohallinto
 • Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry
 • professori Tuula Linna liite

Hallituksen esitys eduskunnalle terrorismin ennaltaehkäisyä koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen lisäpöytäkirjan hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laiksi rikoslain 34 a luvun 1 ja 4 b §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 271/2022 vp

Kirjalliset lausunnot: 

 • Syyttäjälaitosliite
 • suojelupoliisiliite
 • keskusrikospoliisi
 • Suomen Asianajajaliitto

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi avioliittolain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 172/2021 vp
LakialoiteLA 39/2019 vp

Esitellään mietintöluonnos. 

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi poliisilain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 275/2022 vp

Esitellään lausuntoluonnos. 

Keskiviikko 1.2.2023 klo 9.00 

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi avioliittolain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 172/2021 vp
LakialoiteLA 39/2019 vp

Jatketaan yleiskeskustelua. 

Suoritetaan asian yksityiskohtainen käsittely. 

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi poliisilain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 275/2022 vp

Käydään yleiskeskustelu. 

Suoritetaan asian yksityiskohtainen käsittely. 

Hallituksen esitys eduskunnalle avoimuusrekisterilaiksi

Hallituksen esitysHE 98/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yrityksen saneerauksesta annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 251/2022 vp

Käräjäoikeusverkoston rakenneuudistus ja summaaristen riita-asioiden keskittäminen

Valiokunnan oma asiaO 58/2022 vp

Asiantuntijat: 

 • hallitusneuvos Anne Hallavainio oikeusministeriö
 • hallituksen varajäsen Juho Päkkilä Suomen tuomariliitto ry
 • professori Mikko Aaltonen 

Kirjallinen lausunto: 

 • Tuomioistuinvirasto

Torstai 2.2.2023 klo 10.00 

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 273/2022 vp

Päätetään asiantuntijakuulemisen lopettamisesta. 

Käydään valmistava keskustelu. 

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi maksukyvyttömyyslainsäädännön harmonisoinnista (maksukyvyttömyysdirektiivi II)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 101/2022 vp

Päätetään asiantuntijakuulemisen lopettamisesta. 

Käydään valmistava keskustelu. 

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta neuvoston asetukseksi toimivallasta, sovellettavasta laista, päätösten tunnustamisesta ja virallisten asiakirjojen hyväksymisestä vanhemmuusasioissa sekä eurooppalaisen vanhemmuustodistuksen käyttöönotosta (vanhemmuusasetus)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 105/2022 vp

Asia on saapunut lakivaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava suurelle valiokunnalle. 

Asiantuntijat: 

 • lainsäädäntöneuvos Salla Silvola oikeusministeriö
 • erityisasiantuntija Mari Kaipomäki oikeusministeriö
 • käräjätuomari Pekka Päivänsalo Helsingin käräjäoikeus
 • Digi- ja väestötietovirasto
 • asianajaja Hilkka Salmenkylä Suomen Asianajajaliitto
 • professori (emeritus) Markku Helin 

Kirjallinen lausunto: 

 • Lapsiasiavaltuutetun toimisto

Etäkokous pe 3.2.2023 klo 9.00 

Valtioneuvoston selonteko oikeudenhoidosta

Valtioneuvoston selontekoVNS 13/2022 vp

Asiantuntijat: 

 • kansliapäällikkö Pekka Timonen oikeusministeriö
 • osastopäällikkö Tapio Laamanen oikeusministeriö
 • johtava asiantuntija Niina Puolusmäki oikeusministeriö