Viimeksi julkaistu 22.2.2023 22.21

ViikkosuunnitelmaTalousvaliokunta Viikkosuunnitelma viikolle 8/2023

Maanantai 20.2.2023 klo 12.00 

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sähkömarkkinalain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 318/2022 vp

Merkittiin, että kokous tuli päätösvaltaiseksi. 

Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 

Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen muutettuna. 

Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

Hallituksen esitys eduskunnalle takautuvasti maksettavaa sähköhyvitystä sekä sähköenergialaskujen maksuaikojen pidennystä koskevaksi väliaikaiseksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitysHE 324/2022 vp
ToimenpidealoiteTPA 132/2022 vp

Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 

 • työ- ja elinkeinoministeriöliite

Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 

Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen muutettuna. 

Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

Valtioneuvoston huoltovarmuusselonteko

Valtioneuvoston selontekoVNS 8/2022 vp

Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

 • Poliisihallitusliite
 • suojelupoliisiliite
 • Suomen Kuntaliittoliite

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission asetusehdotuksesta lyhytaikaisia vuokramajoituspalveluja koskevien tietojen keräämisestä ja jakamisesta sekä asetuksen (EU) 2018/1724 muuttamisesta (lyhytaikainen majoitustoiminta)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 92/2022 vp

Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 

Tiistai 21.2.2023 klo 12.15 

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiveiksi tuotevastuusta ja tekoälyyn liittyvästä vastuusta

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 82/2022 vp

Merkittiin, että kokous tuli päätösvaltaiseksi. 

Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 

Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 

Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen sellaisenaan. 

Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta pikamaksamisen käyttöönoton edistämiseksi (pikamaksamisasetus)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 91/2022 vp

Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 

Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 

Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen muutettuna. 

Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission asetusehdotuksesta lyhytaikaisia vuokramajoituspalveluja koskevien tietojen keräämisestä ja jakamisesta sekä asetuksen (EU) 2018/1724 muuttamisesta (lyhytaikainen majoitustoiminta)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 92/2022 vp

Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 

Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen sellaisenaan. 

Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

Valtioneuvoston selvitys: Euroopan keskuspankin selvitys digitaalisesta eurosta

Valtioneuvoston E-selvitysE 9/2021 vp

Valiokunta päätti, ettei asian EJ 3/2022 vp - E 9/2021 vp johdosta ryhdytä enempiin toimenpiteisiin. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

Valtioneuvoston selvitys: E-kirje; komission kuulemispyyntö tavaroiden kestävää kuluttamista koskevan aloitteen vaikutustenarviointia varten

Valtioneuvoston E-selvitysE 35/2022 vp

Valiokunta päätti, ettei asian johdosta ryhdytä enempiin toimenpiteisiin. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

Valtioneuvoston selvitys: Komission kuuleminen: sisämarkkinoiden hätäapuväline

Valtioneuvoston E-selvitysE 57/2022 vp

Valiokunta päätti, ettei asian johdosta ryhdytä enempiin toimenpiteisiin. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

Valtioneuvoston selvitys: Matkapakettidirektiivin uudelleentarkastelu

Valtioneuvoston E-selvitysE 58/2022 vp

Valiokunta päätti, ettei asian johdosta ryhdytä enempiin toimenpiteisiin. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

Valtioneuvoston selvitys: EU:n perussopimusten muuttamista koskevat ehdotukset

Valtioneuvoston E-selvitysE 79/2022 vp

Valiokunta päätti, ettei asian johdosta ryhdytä toimenpiteisiin. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

Valtioneuvoston selvitys: EU:n ja Ukrainan välisiä solidaarisuuskaistoja koskeva toimintasuunnitelma

Valtioneuvoston E-selvitysE 80/2022 vp

Valiokunta päätti, ettei asian johdosta ryhdytä toimenpiteisiin. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

Valtioneuvoston selvitys: EU:n uusiutuvan energian direktiivin nojalla annettavat komission delegoidut säädökset, joilla asetetaan säännöt muuta kuin biologista alkuperää olevien uusiutuvien nestemäisten ja kaasumaisten liikenteen polttoaineiden tuottamiseen uusiutuvista energialähteistä peräisin olevalla sähköllä sekä tiettyjen polttoaineiden kasvihuonekaasupäästöjen vähennysten arviointimenetelmä

Valtioneuvoston E-selvitysE 85/2022 vp

Valiokunta päätti, ettei asian johdosta ryhdytä enempiin toimenpiteisiin. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto: Energiamarkkinoihin kohdistuvat lyhyen aikavälin interventiot ja sähkömarkkinoiden markkinarakenteen parannukset pitkällä aikavälillä – toimintalinja

Valtioneuvoston E-selvitysE 93/2022 vp

Valiokunta päätti, ettei asian johdosta ryhdytä toimenpiteisiin. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto energiansäästöstä

Valtioneuvoston E-selvitysE 94/2022 vp

Valiokunta päätti, ettei asian johdosta ryhdytä toimenpiteisiin. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto EU:n energiaulkosuhdestrategiasta

Valtioneuvoston E-selvitysE 95/2022 vp

Valiokunta päätti, ettei asian johdosta ryhdytä toimenpiteisiin. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus kaasun talvivarautumispaketiksi

Valtioneuvoston E-selvitysE 98/2022 vp

Valiokunta päätti, ettei asian johdosta ryhdytä toimenpiteisiin. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

Valtioneuvoston selvitys: Uusi eurooppalainen innovaatio-ohjelma

Valtioneuvoston E-selvitysE 109/2022 vp

Valiokunta päätti, ettei asian johdosta ryhdytä toimenpiteisiin. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

Valtioneuvoston selvitys: Komission valtiontukimenettelyjen tarkistamisesta tiedon saantia, yleisön osallistumisoikeutta sekä muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeutta ympäristöasioissa koskevan yleissopimuksen (Århusin yleissopimus, SopS 122/2004) mukaisiksi

Valtioneuvoston E-selvitysE 118/2022 vp

Valiokunta päätti, ettei asian johdosta ryhdytä toimenpiteisiin. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

Valtioneuvoston selvitys: E-kirje Komission delegoidun asetuksen ja sen liitteenä olevan OECD:n vientiluottojärjestelyn hyväksymisestä

Valtioneuvoston E-selvitysE 119/2022 vp

Valiokunta päätti, ettei asian johdosta ryhdytä toimenpiteisiin. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

Valtioneuvoston selvitys: Suomen hallituksen toiminta EU-tuomioistuinasioissa ja EU-rikkomusasioissa 1.1.–30.6.2022

Valtioneuvoston E-selvitysE 120/2022 vp

Valiokunta merkitsi asian tiedoksi. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

Valtioneuvoston selvitys: Ajankohtaiskatsaus kansainvälisten tietovirtojen sääntelyyn EU:ssa

Valtioneuvoston E-selvitysE 133/2022 vp

Valiokunta merkitsi asian tiedoksi. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus neuvoston suositukseksi koskien unionin koordinoitua lähestymistapaa kriittisen infrastruktuurin häiriönsietokyvyn vahvistamiseen

Valtioneuvoston E-selvitysE 145/2022 vp

Valiokunta päätti, ettei asian johdosta ryhdytä toimenpiteisiin. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

Valtioneuvoston selvitys: Komission vuoden 2023 työohjelman ”Luja ja yhtenäinen unioni”

Valtioneuvoston E-selvitysE 146/2022 vp

Valiokunta päätti, ettei asian johdosta ryhdytä toimenpiteisiin. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

Valtioneuvoston selvitys: Ennakkovaikuttaminen: Matkustaminen – matkustajien ja heidän oikeuksiensa parempi suojelu

Valtioneuvoston E-selvitysE 149/2022 vp

Valiokunta päätti, ettei asian johdosta ryhdytä toimenpiteisiin. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

Valtioneuvoston selvitys: Suomen ennakkovaikuttamislinjaukset EU:n tulevaan raaka-ainealoitteeseen

Valtioneuvoston E-selvitysE 160/2022 vp

Valiokunta päätti, ettei asian johdosta ryhdytä enempiin toimenpiteisiin. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

Valtioneuvoston selvitys; E-kirje: Ennakkovaikuttaminen: Digitaalinen oikeudenmukaisuus – EU:n kuluttajalainsäädännön toimivuustarkastus

Valtioneuvoston E-selvitysE 162/2022 vp

Valiokunta päätti, ettei asian johdosta ryhdytä toimenpiteisiin. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

Valtioneuvoston huoltovarmuusselonteko

Valtioneuvoston selontekoVNS 8/2022 vp

Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 

 • sisäministeriöliite

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi mallin oikeudellisesta suojasta ja ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisömallista annetun neuvoston asetuksen (EY) 6/2002 muuttamisesta ja komission asetuksen (EY) 2246/2002 kumoamisesta (mallisuoja)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 116/2022 vp

Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

 • erityisasiantuntija Stiina Löytömäki työ- ja elinkeinoministeriö
 • vanhempi lakimies Sara Henriksson Patentti- ja rekisterihallitusliite
 • asiantuntija Albert Mäkelä Suomen Yrittäjät ryliite
 • professori Tuomas Mylly IPR University Centerliite

Estyneenä poissa oli: 

 • Keskuskauppakamari

Keskiviikko 22.2.2023 klo 11.00 

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi pakkotyöllä valmistettujen tuotteiden kieltämisestä unionin markkinoilla (KOM(2022) 453 lopullinen)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 85/2022 vp

Merkittiin, että kokous tuli päätösvaltaiseksi. 

Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 

Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen sellaisenaan. 

Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta pääomamarkkinoiden houkuttelevuuden lisäämiseksi yrityksille EU:ssa sekä pienten ja keskisuurten yritysten listautumisten helpottamiseksi (Listing Act)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 106/2022 vp

Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 

Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen sellaisenaan. 

Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksiksi ja direktiiviksi EU:n rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä koskevan toimintasuunnitelman toteuttamiseksi (rahanpesun vastainen lainsäädäntöpaketti)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 42/2021 vp

Valiokunta päätti, ettei asian UJ 37/2022 vp - U 42/2021 vp johdosta ryhdytä toimenpiteisiin. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi mallin oikeudellisesta suojasta ja ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisömallista annetun neuvoston asetuksen (EY) 6/2002 muuttamisesta ja komission asetuksen (EY) 2246/2002 kumoamisesta (mallisuoja)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 116/2022 vp

Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi pakkauksista ja pakkausjätteistä, asetuksen (EU) N:o 2019/1020 muuttamisesta ja direktiivin 94/62/EY kumoamisesta (pakkausjäteasetus)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 110/2022 vp

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

 • neuvotteleva virkamies Tarja-Riitta Blauberg ympäristöministeriöliite
 • kiertotalous- ja ympäristöpäällikkö Aaron Vuola Metsäteollisuus ryliite
 • toimitusjohtaja Vesa Kärhä Muoviteollisuus ryliite
 • yhteiskuntasuhdepäällikkö Mikael Ohlström Neste Oyjliite
 • toimitusjohtaja Panu Ala-Nikkola Huhtamäki Foodservice Nordic Oy, edustaen Huhtamäki Oyjliite
 • toimitusjohtaja Antro Säilä Suomen Pakkausyhdistys ry liite

Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

 • työ- ja elinkeinoministeriöliite
 • Suomen ympäristökeskusliite
 • MM Kotkamills Boards Oyliite
 • Metsä Board Oyjliite
 • Stora Enso Oyjliite
 • UPM-Kymmene Oyjliite
 • Elinkeinoelämän keskusliitto EK ryliite
 • Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliitto ry liite
 • Elintarviketeollisuusliitto ryliite
 • Luonnonvarakeskusliite
 • Kierrätysteollisuus ryliite

Valiokuntaan on saapunut ilmoitus, ei lausuntoa: 

 • Suomen luonnonsuojeluliitto ry

Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 

Torstai 23.2.2023 klo 12.00 

Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus tilapäisiksi kriisiajan valtiontukipuitteiksi talouden tukemiseksi Venäjän hyökättyä Ukrainaan

Valtioneuvoston E-selvitysE 31/2022 vp

Talousvaliokuntaan on saapunut jatkokirjelmä EJ 13/2022 vp - E 31/2022 vp mahdollisia toimenpiteitä varten. 

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi pakkauksista ja pakkausjätteistä, asetuksen (EU) N:o 2019/1020 muuttamisesta ja direktiivin 94/62/EY kumoamisesta (pakkausjäteasetus)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 110/2022 vp

Esitellään lausuntoluonnos. 

Käydään yleiskeskustelu. 

Suoritetaan asian yksityiskohtainen käsittely. 

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi mallin oikeudellisesta suojasta ja ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisömallista annetun neuvoston asetuksen (EY) 6/2002 muuttamisesta ja komission asetuksen (EY) 2246/2002 kumoamisesta (mallisuoja)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 116/2022 vp

Esitellään lausuntoluonnos. 

Käydään yleiskeskustelu. 

Suoritetaan asian yksityiskohtainen käsittely. 

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta komission asetukseksi Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen (de minimis -asetus)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 95/2022 vp

Käydään valmistava keskustelu. 

Esitellään lausuntoluonnos. 

Käydään yleiskeskustelu. 

Suoritetaan asian yksityiskohtainen käsittely. 

Valtioneuvoston huoltovarmuusselonteko

Valtioneuvoston selontekoVNS 8/2022 vp

Esitellään mietintöluonnos. 

Käydään yleiskeskustelu. 

Suoritetaan asian yksityiskohtainen käsittely. 

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotusluonnoksesta komission asetukseksi tiettyjen tukimuotojen toteamisesta sisämarkkinoille soveltuviksi perussopimuksen 107 ja 108 artiklan mukaisesti annetun asetuksen (EU) N:o 651/2014 muuttamisesta (valtiontukien yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen muuttaminen)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 71/2021 vp

Päätetään, ettei asian UJ 26/2022 vp - U 71/2021 vp johdosta ryhdytä toimenpiteisiin. 

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi maksukyvyttömyyslainsäädännön harmonisoinnista (maksukyvyttömyysdirektiivi II)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 101/2022 vp

Päätetään, ettei asian johdosta ryhdytä toimenpiteisiin. 

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi hiilenpoistoja koskevan unionin sertifiointikehyksen perustamisesta

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 109/2022 vp

Päätetään, ettei asian johdosta ryhdytä toimenpiteisiin. 

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle energiaperuskirjan uudistamissopimuksen hyväksymisestä sekä ehdotuksista neuvoston päätöksiksi energiaperuskirjaa käsittelevän konferenssin 33. kokouksessa Euroopan unionin ja Euratomin puolesta otettaviksi kannoiksi

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 118/2022 vp

Päätetään, ettei asian johdosta ryhdytä toimenpiteisiin. 

Turve on luokiteltava uusiutuvaksi luonnonvaraksi

KansalaisaloiteKAA 7/2021 vp

Esitellään mietintöluonnos. 

Jatketaan yleiskeskustelua. 

Suoritetaan asian yksityiskohtainen käsittely. 

Perjantai 24.2.2023 klo 11.00 Kokousvaraus