Viimeksi julkaistu 2.2.2023 9.48

ViikkosuunnitelmaTarkastusvaliokunta Viikkosuunnitelma viikolle 6/2023

Torstai 9.2.2023 klo 12.30 

Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus vaalirahoituksen valvonnasta vuoden 2022 aluevaaleissa

KertomusK 23/2022 vp

Päätetään asiantuntijakuulemisen lopettamisesta. 

Esitellään mietintöluonnos. 

Käydään yleiskeskustelu. 

Suoritetaan asian yksityiskohtainen käsittely. 

Päätetään yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ehdokkaan vaalirahoituksesta annetun lain, puoluelain, vaalilain 112 ja 143 l §:n sekä kansalaisaloitelain 10 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 254/2022 vp

Päätetään asiantuntijakuulemisen lopettamisesta. 

Esitellään lausuntoluonnos. 

Käydään yleiskeskustelu. 

Suoritetaan asian yksityiskohtainen käsittely. 

Päätetään yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä.