Viimeksi julkaistu 20.5.2022 14.48

ViikkosuunnitelmaSosiaali- ja terveysvaliokunta Viikkosuunnitelma viikolle 21/2022

Tiistai 24.5.2022 klo 10.00 

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräiden kansaneläkeindeksiin sidottujen etuuksien ylimääräisestä indeksitarkistuksesta vuonna 2022

Hallituksen esitysHE 75/2022 vp

Asiantuntijat: 

 • neuvotteleva virkamies Mikko Horko sosiaali- ja terveysministeriö
 • erityisasiantuntija Tuomas Helminen sosiaali- ja terveysministeriö
 • etuuspäällikkö Pirjo Raute Kansaneläkelaitos
 • tutkimuspäällikkö Jussi Tervola Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
 • edunvalvontapäällikkö Anne Perälahti SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry

Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

 • Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry
 • Maatalousyrittäjien eläkelaitos

OmaTahto2020 – Päivitetään Suomen aborttilaki 2020-luvulle!

KansalaisaloiteKAA 8/2020 vp
LakialoiteLA 82/2020 vp

Asiantuntijat: 

klo 10.30
 • Vammaisfoorumi ry
 • palvelupäällikkö Maria Nikunlaakso Väestöliitto ry
 • toiminnanjohtaja Jenny Nyman Adoptioperheet ry
 • toiminnanjohtaja Jaana Hirsikangas Suomen UN Women - Finlands UN Women ry
 • ituvastaava Outi Papunen Tampereen NNKY, Ituprojekti
 • puheenjohtaja Marika Kaksonen Artikla 3 ry

Keskiviikko 25.5.2022 klo 9.30 

Hallituksen esitys eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen lainsäädäntöön sekä eräihin muihin lakeihin tehtävistä muutoksista hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevasta lainsäädännöstä johtuenHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä Uudellamaalla annetun lain sekä sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain muuttamiseksi

Hallituksen esitysHE 56/2021 vp
Hallituksen esitysHE 18/2022 vp

Esitellään mietintöluonnos. 

Käydään yleiskeskustelu. 

Suoritetaan asian yksityiskohtainen käsittely. 

Yhdenvertaisuusvaltuutetun kertomus eduskunnalle 2022

KertomusK 7/2022 vp

Esitellään lausuntoluonnos. 

Käydään yleiskeskustelu. 

Suoritetaan asian yksityiskohtainen käsittely. 

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräiden kansaneläkeindeksiin sidottujen etuuksien ylimääräisestä indeksitarkistuksesta vuonna 2022

Hallituksen esitysHE 75/2022 vp

Käydään valmistava keskustelu. 

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sosiaalihuoltolain ja ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain muuttamisesta sekä niihin liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 231/2021 vp
LakialoiteLA 37/2020 vp
ToimenpidealoiteTPA 88/2020 vp

Käydään valmistava keskustelu. 

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi terveydenhuoltolain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 74/2022 vp

Hyväksytään asiantuntijasuunnitelma. 

Perjantai 27.5.2022 klo 9.00 

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi terveydenhuoltolain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 74/2022 vp

Asiantuntijat: 

 • hallitusneuvos Merituuli Mähkä sosiaali- ja terveysministeriö
 • lääkintöneuvos Tapani Hämäläinen sosiaali- ja terveysministeriö
 • lääkintöneuvos Sirkku Pikkujämsä sosiaali- ja terveysministeriö
 • lääkintöneuvos Merja Auero sosiaali- ja terveysministeriö
 • ylilääkäri Heli Mattila Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
 • Suomen Kuntaliitto

Hallituksen esitys eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistukseen liittyvän rahoituslainsäädännön muuttamiseksi

Hallituksen esitysHE 68/2022 vp

Vastine 

Asiantuntijat: 

klo 10.00
 • hallitusneuvos Eeva Mäenpää valtiovarainministeriö
 • neuvotteleva virkamies Antti Väisänen valtiovarainministeriö
 • finanssiasiantuntija Unna Heimberg valtiovarainministeriö