Viimeksi julkaistu 1.12.2022 22.09

ViikkosuunnitelmaSosiaali- ja terveysvaliokunta Viikkosuunnitelma viikolle 48/2022

Tiistai 29.11.2022 klo 10.00 

Toimenpidealoite ansiosidonnaisen työttömyysturvan uudistamisesta

ToimenpidealoiteTPA 143/2022 vp

Asia on saapunut valiokuntaan. 

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yrittäjän eläkelain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 102/2022 vp

Merkittiin, että kokous tuli päätösvaltaiseksi. 

Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 

 • sosiaali- ja terveysministeriöliite

Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 

Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen muutettuna. 

Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 

Mietintöön jätettiin vastalause: Koulumies, Kauma 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

Hallituksen esitys eduskunnalle lääkehuollon kustannustehokkuuden parantamista koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitysHE 245/2022 vp

Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 

 • sosiaali- ja terveysministeriöliite

Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 

Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen muutettuna. 

Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 

Mietintöön jätettiin vastalause: 1) Juvonen, Juuso, Reijonen 2) Koulumies, Kauma 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

Hallituksen esitys eduskunnalle sairausvakuutuslain 2 ja 3 luvun muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 237/2022 vp

Valiokunta kävi yleiskeskustelun loppuun. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen muutettuna. 

Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 

Mietintöön jätettiin vastalause: 1) Juvonen, Juuso, Reijonen 2) Koulumies, Kauma 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain ja terveydenhuoltolain 60 §:n muuttamisesta sekä erikoissairaanhoitolain 28 ja 29 §:n kumoamisesta

Hallituksen esitysHE 305/2022 vp

Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

 • Pohjois-Karjalan hyvinvointialueliite
 • sosiaali- ja terveysministeriöliite

Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 

Etäkokous ke 30.11.2022 klo 9.30 

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi potilasasiavastaavista ja sosiaaliasiavastaavista sekä varhaiskasvatuslain 53 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 300/2022 vp

Asia on saapunut sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sidonnaisuus- ja sivutoimirekisteristä sekä siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 301/2022 vp

Asia on saapunut sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietinnön antamista varten. Asia on lisäksi lähetetty perustuslakivaliokuntaan lausunnon antamista varten. 

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tupakkalain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 304/2022 vp

Merkittiin, että kokous tuli päätösvaltaiseksi. 

Asia on saapunut sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 312/2022 vp

Asia on saapunut sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

 • lakimies Sirkka Sivula sosiaali- ja terveysministeriöliite
 • lakimies Ida Hakanen sosiaali- ja terveysministeriö
 • linjajohtaja, ylilääkäri Risto Vataja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriliite
 • toiminnanjohtaja Susanna Hintsala Kehitysvammaliitto ryliite

Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

 • Vammaisfoorumi ryliite
 • Eteva kuntayhtymäliite

Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sukupuolen vahvistamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 189/2022 vp
KansalaisaloiteKAA 6/2021 vp

Merkittiin, että kokous tuli päätösvaltaiseksi. 

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

 • puheenjohtaja Kaisli Syrjänen Intersukupuolisten ihmisoikeudet – ISIO ryliite
 • asiantuntija Valo Vesikauris Trans ryliite
 • hallituksen jäsen Katja Wongui Translasten ja -nuorten perheet ryliite
 • johtava asiantuntija Anna Moring Monimuotoiset perheet -verkostoliite
 • varapuheenjohtaja Iiris Vesala LHB-Liitto ryliite
 • puheenjohtaja Anne Ruusunen Naisten rintama ryliite
 • teologian maisteri Outi Huczkowski Suomen ACC ryliite

Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 

Torstai 1.12.2022 klo 10.00 

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 299/2022 vp

Asia on saapunut sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietinnön antamista varten. Asia on lisäksi lähetetty perustuslakivaliokuntaan lausunnon antamista varten. 

Lakialoite laiksi vammaisetuuksista annetun lain 2 ja 14 §:n muuttamisesta

LakialoiteLA 48/2022 vp

Asia on saapunut valiokuntaan. 

Lakialoite laiksi toimeentulotuesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta

LakialoiteLA 51/2022 vp

Asia on saapunut valiokuntaan. 

Lakialoite laiksi lapsilisälain 7 §:n muuttamisesta

LakialoiteLA 52/2022 vp

Asia on saapunut valiokuntaan. 

Lakialoite laiksi lapsilisälain muuttamisesta

LakialoiteLA 53/2022 vp

Asia on saapunut valiokuntaan. 

Lakialoite laiksi työttömyysturvalain 7 luvun 4 §:n muuttamisesta

LakialoiteLA 55/2022 vp

Asia on saapunut valiokuntaan. 

Lakialoite laiksi työttömyysturvalain 4 luvun 5 §:n muuttamisesta

LakialoiteLA 67/2022 vp

Asia on saapunut valiokuntaan. 

Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus neuvoston suositukseksi kohtuuhintaisen ja laadukkaan pitkäaikaishoidon saatavuudesta

Valtioneuvoston E-selvitysE 150/2022 vp

Merkittiin, että kokous tuli päätösvaltaiseksi. 

Asia on saapunut sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 

Valtioneuvoston selvitys: Eurooppalainen hoito- ja hoivastrategia

Valtioneuvoston E-selvitysE 152/2022 vp

Asia on saapunut sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 190/2022 vp

Perustuslakivaliokunnan lausunto PeVL 72/2022 vp on saapunut valiokuntaan. 

Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 

Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen sellaisenaan. 

Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain ja terveydenhuoltolain 60 §:n muuttamisesta sekä erikoissairaanhoitolain 28 ja 29 §:n kumoamisesta

Hallituksen esitysHE 305/2022 vp

Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 

Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen sellaisenaan. 

Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 312/2022 vp

Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi potilasasiavastaavista ja sosiaaliasiavastaavista sekä varhaiskasvatuslain 53 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 300/2022 vp

Valiokunta hyväksyi asiantuntijasuunnitelman. 

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sidonnaisuus- ja sivutoimirekisteristä sekä siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 301/2022 vp

Valiokunta hyväksyi asiantuntijasuunnitelman. 

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tupakkalain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 304/2022 vp

Valiokunta hyväksyi asiantuntijasuunnitelman. 

Etäkokous pe 2.12.2022 klo 9.00 

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi hyvinvointialueiden rahoituksesta annetun lain 35 ja 35 a §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 309/2022 vp

Asia on saapunut sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietinnön antamista varten. Asia on lisäksi lähetetty hallintovaliokuntaan lausunnon antamista varten. 

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sukupuolen vahvistamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 189/2022 vp
KansalaisaloiteKAA 6/2021 vp

Lakivaliokunnan lausunto LaVL 29/2022 vp on saapunut valiokuntaan. 

Asiantuntijat: 

 • ylitarkastaja Marjo Rantala Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimistoliite
 • asessori Tuija Sundberg Puolustusvoimatliite
 • yhteiskuntasuhteiden asiantuntija Karoliina Ketola Suomen Olympiakomitea ryliite

Valiokuntaan on saapunut ilmoitus, ei lausuntoa: 

 • Kotimaisten kielten keskus

Asiantuntijat: 

 • pääsihteeri Kerttu Tarjamo Seta ryliite
 • puheenjohtaja Tanja von Knorring Transfeminiinit ryliite
 • puheenjohtaja Kasper Kivistö Trasek ryliite
 • asiantuntija Matti Pihlajamaa Amnesty International, Suomen osasto ryliite
 • professori Riittakerttu Kaltiala Tampereen yliopistoliite
 • sosiologi Linda Hart liite
 • professori Tapio Puolimatka liite