Viimeksi julkaistu 21.3.2023 12.57

ViikkosuunnitelmaSuuri valiokunta Viikkosuunnitelma viikolle 12/2023

Etäkokous ke 22.3.2023 klo 13.00 

Valtioneuvoston selvityksiä EU:n neuvoston kokousten valmisteluista.

Euroopan unionin neuvoston kokous 23.-24.3.2023 (Eurooppa-neuvosto)

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan unionin ja Ukrainan sekä Euroopan unionin ja Moldovan tasavallan välisistä väliaikaisista maanteiden tavaraliikennesopimuksista ja voimassaolon jatkamisesta

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 123/2022 vp

Asia on saapunut eduskuntaan. Asia on lisäksi lähetetty liikenne- ja viestintävaliokuntaan lausunnon antamista varten. 

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Kanadan ja Uuden-Seelannin osallistumisesta unionin ohjelmiin ja liitännäisjäsenyydestä EU:n Horisontti Eurooppa -ohjelmaan

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 124/2022 vp

Asia on saapunut eduskuntaan. Asia on lisäksi lähetetty talousvaliokuntaan lausunnon antamista varten. 

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi ilmanlaadusta ja sen parantamisesta (uudelleenlaadittu ilmanlaatudirektiivi)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 126/2022 vp

Asia on saapunut eduskuntaan. Asia on lisäksi lähetetty ympäristövaliokuntaan lausunnon antamista varten. 

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Venäjän miehitetyillä alueilla myönnettyjen matkustusasiakirjojen tunnustamattomuudesta (COM(2022) 662 final)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 125/2022 vp

Todetaan, että eduskunta on käsitellyt asiaa kiireellisenä tunnuksella E 114/2022 vp. Valiokunta ei ryhdy enempiin toimiin asian johdosta. 

EU:n kilpailukykyneuvosto (sisämarkkinat, teollisuuspolitiikka) 2.3.2023

Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokouksetEUN 144/2022 vp

Merkitään raportti saapuneeksi. 

Asia käsitellään kirjallisessa menettelyssä. Merkitään selvitys saaduksi. 

Raportointi valmis. 

Epävirallinen energia- ja liikenneministerikokous 27.-28.2.2023

Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokouksetEUN 145/2022 vp

Merkitään raportti saapuneeksi. 

Asia käsitellään kirjallisessa menettelyssä. Merkitään selvitys saaduksi. 

Raportointi valmis. 

Epävirallinen kehitysministerikokous 8.-9.3.2023

Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokouksetEUN 148/2022 vp

Merkitään raportti saapuneeksi. 

Asia käsitellään kirjallisessa menettelyssä. Merkitään selvitys saaduksi. 

Raportointi valmis. 

Euroopan unionin neuvoston kokous 13.-14.3.2023 (Työllisyys-, sosiaalipolitiikka-, terveys- ja kuluttaja-asiainneuvosto)

Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokouksetEUN 151/2022 vp

Merkitään raportti saapuneeksi. 

Asia käsitellään kirjallisessa menettelyssä. Merkitään selvitys saaduksi. 

Raportointi valmis. 

ECOFIN-neuvosto 14.3.2023 ja Euroryhmän kokous 13.3.2023, Bryssel

Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokouksetEUN 152/2022 vp

Merkitään raportti saapuneeksi. 

Asia käsitellään kirjallisessa menettelyssä. Merkitään selvitys saaduksi. 

Raportointi valmis. 

Kirjallinen menettely pe 24.3.2023 

Valtioneuvoston selvitykset seuraavista EU:n neuvoston kokouksista annetaan kirjallisella menettelyllä.

Euroopan unionin neuvoston kokous 28.3.2023 (energianeuvosto)