Viimeksi julkaistu 27.11.2021 17.12

Kirjallinen kysymys KK 1003/2020 vp 
Minna Reijonen ps 
 
Kirjallinen kysymys omaishoitajien rinnastamisesta kunnan työntekijöihin työterveyshuollossa ja työnohjauksessa

Eduskunnan puhemiehelle

Oulun yliopiston tekemän tutkimuksen "Että joku näkee mut — omaishoitajan hyvinvointi ja turvallisuus" omaishoitajat hyötyisivät säännöllisesti järjestettävästä ja tarjottavasta fyysisen hyvinvoinnin tukemisesta, vuosittaisista terveystarkastuksista sekä ammatillisesta työnohjauksesta. Omaishoitajilla on tuki- ja liikuntaelinvaivoja ja tapaturmat ovat yleisiä. Lisäksi omaishoitajilla on turvattomuuden tunnetta ja elämänhallinnan puutetta. Tutkimuksessa tuli myös esille negatiivisia ajatuksia ja yksinäisyyttä, jotka johtavat henkisen kapasiteetin ylikuormittumiseen.  

Omaishoitajat voivat huonosti ja tarvitsevat tukeamme. Omaishoitajilla ei ole työterveyshuoltoa eikä työnohjausta. Omaishoitajien työpanosta kiitellään useissa yhteyksissä, mutta konkreettisia tekoja ei näy. Johtuuko arvostuksen puute ajatuksesta, että perheet kuitenkin hoitavat omaisensa? Monet tyytyvät tähän tilanteeseen olosuhteiden pakosta.  

Hyvinvointiyhteiskuntamme romahtaa ilman omaishoitajia. Omaishoitajat muodostavat merkittävän osan terveydenhuollostamme. Tällä hetkellä meillä on noin 60 000 omaishoitajaa, jotka säästävät yhteiskunnallemme valtavan summan vuodessa. Omaishoidon tuen saajista 58 % on 65 vuotta täyttäneitä. Ilman omaishoitajia koko terveydenhuoltomme on vaarassa. Meillä ei ole hoitopaikkoja, henkilökuntaa tai rahaa hoitaa 60 000:ta omaishoidettavaa laitoksissa tai palveluasumisessa. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Voidaanko omaishoitajat rinnastaa kunnan työntekijöihin työterveyshuollossa ja työnohjauksessa? 
Helsingissä 15.1.2021 
Minna Reijonen ps