Kirjallinen kysymys
KK
101
2018 vp
Olli-Poika
Parviainen
vihr
Kirjallinen kysymys turvapaikanhakijalasten oikeuksien toteutumisesta
Eduskunnan puhemiehelle
YK:n lastenjärjestön UNICEFin Protected on paper? -raportin (19.3.2018) mukaan Suomessa on vakavia puutteita turvapaikanhakijalasten oikeuksien toteutumisessa. Järjestö kritisoi suorasanaisesti, että lapsen etua ei harkita tai se otetaan puutteellisesti huomioon. Lapsen etu on arvioitava yksilöllisesti aina, kun päätös koskee lasta. 
UNICEF huomauttaa, että lasten saama oikeusapu on puutteellista. Oikeusavun saantia on tällä hallituskaudella heikennetty. Lainsäädäntöä on viime vuosina muutettu muutenkin turvapaikanhakijalasten oikeuksien kannalta huonompaan suuntaan. Esimerkkinä raportissa mainitaan ulkomaalaislain muutokset, joilla on tehty perheenyhdistäminen käytännössä mahdottomaksi. 
Myös yhdenvertaisuusvaltuutettu on julkaissut tuoreen kannanoton (21.2.2018), jossa todetaan, että pakolaisten oikeus perhe-elämään toteutuu Suomessa puutteellisesti ja lapsen oikeuksien sopimusta ei ole huomioitu asianmukaisella tavalla. Selvitys korostaa, että erityisesti vuonna 2016 säädetty toimeentuloedellytys kansainvälistä suojelua saaneen perheenyhdistämisen edellytyksenä on ongelmallinen.  
Kansainvälistä suojelua hakeva lapsi nähdään ensisijaisesti turvapaikanhakijana, vaikka hän on ensisijaisesti lapsi. Turvapaikanhakijalapset ovat erityisen haavoittuvassa asemassa, ja heille kuuluvat lapsen oikeudet kuten muillekin lapsille. On häpeällistä, että näitä oikeuksia ei kyetä Suomessa turvaamaan. 
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
Kuinka turvapaikanhakijalasten oikeuksien toteutuminen varmistetaan ja  
aiotaanko lainsäädäntömuutosten vaikutusta lasten oikeuksien toteutumiseen laajemminkin arvioida tai selvittää, ja jos arvioidaan, niin millä aikataulla? 
Helsingissä 22.3.2018 
Olli-Poika
Parviainen
vihr
Viimeksi julkaistu 22.3.2018 14.28