Kirjallinen kysymys
KK
103
2019 vp
Timo
Heinonen
kok
Kirjallinen kysymys sähkömoottoripyörien verotuksen alentamisesta vähintään sähköautojen tasolle sekä moottoripyörien verotuksen muuttamisesta CO2-pohjaiseksi
Eduskunnan puhemiehelle
Moottoripyöriä ja sähkömoottoripyöriä verotetaan huomattavasti tiukemmin kuin sähköautoja. Edellishallituksen aikainen onnistunut autoveron lasku tulisikin nyt implementoida myös moottoripyörien verotukseen. Samalla kun sähköautojen alennettu verokanta on 2,7 prosenttia, on vastaavasti sähkömoottoripyörien verotus 9,8 prosenttia. Myös perinteisten moottoripyörien vero on 2,4-kertainen autoveroon verrattuna. Autoveron alennuksen lisäksi edellinen hallitus otti käyttöön ajoneuvojen "romutuspalkkion", jonka aikana poistettiin liikenteestä 6 677 vanhaa autoa, jotka korvautuivat uusilla, vähäpäästöisillä automalleilla. Romutuspalkkiotakaan ei sovellettu moottoripyöriin. 
Moottoripyörien verotuksen ankaruutta on monesti perusteltu niiden käytöllä harrasteajoneuvoina. Usein tämä ei kuitenkaan ole totta, vaan moottoripyöriä käytetään arkisessa elämässä aivan kuten autojakin niin työmatkoihin kuin kauppareissuihinkin. Lisäksi varsinkin suurissa kaupungeissa moottoripyörien käyttö olisi rajallisen pysäköintitilan vuoksi jopa suotavaa. 
Sähkömoottoripyörät ovat siis ympäristöystävällisiä ja äänettömiä eivätkä myöskään ruuhkauta suurien kaupunkien keskustoja entisestään. Miksi niitä siis kohdellaan eriarvoisina kuin autoja? Suomalaista auto- ja moottoripyöräkauppaa on hankaloittanut alati kasvava ulkomaantuonti. Lisäksi jo tänä päivänä Suomessa esimerkiksi kehitetään uuden teknologian E2-sähkömoottoripyörää. Tuodaan siis sähkömoottoripyörät vihdoin samalle tasolle kuin sähköautot. 
Moottoripyörien autovero tuottaa valtiolle vuodessa vain noin 10 miljoonaa euroa vuodessa eli noin prosentin koko autoveron miljardin euron vuotuisesta tuotosta.  
Verotuksellisin keinoin on mahdollista edistää kuluttajien tottumuksia ja valintoja. Täten tämänhetkinen järjestelmä tuntuukin järjettömältä. Moottoripyörien päästöt ovat keskimäärin 36 prosenttia pienemmät kuin autoissa. Esimerkiksi vuonna 2018 uusien moottoripyörien CO2-päästöt olivat noin 96 grammaa kilometriltä, ja tänä vuonna päästöt ovat pienentyneet entisestään 91 grammaan kilometriltä. Vastaavasti uusien henkilöautojen päästöt ovat keskimääräisesti noin 117 grammaa. Verotuksen vuoksi sähkömoottoripyörän ja samanhintaisen sähköauton hintaeroksi tulee useita tuhansia euroja. Moottoripyörien hiilidioksidipohjainen verotus ohjaisi moottoripyöräilijöitä hankkimaan vähäpäästöisiä moottoripyöriä samaan tapaan kuin autoillekin on tapahtunut. 
Suomen Motoristit ry:n puheenjohtaja Marja Kuosmanen totesi keväällä, että "Moottoripyörien nykyinen, autoihin verrattuna 2,4-kertainen autovero, on ilmasto- ja päästöohjausvaikutuksen kannalta kestämätön, ja se näivettää moottoripyöräalan ja moottoripyörien käyttäjät. Moottoripyörien autovero on muutettava CO2-pohjaiseksi ja samalle tasolle kuin henkilöautoilla." 
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
Onko hallitus valmis laskemaan sähkömoottoripyörien verotuksen vähintään samalle tasolle kuin sähköautojen,  
onko hallitus valmis muuttamaan myös moottoripyörien autoveron CO2-pohjaiseksi ja samalle tasolle kuin henkilöautoilla ja  
onko hallitus valmis kokeilemaan romutuspalkkiota moottoripyöriin uusiakseen moottoripyöräkantaa? 
Helsingissä 5.9.2019 
Timo
Heinonen
kok
Viimeksi julkaistu 5.9.2019 15:58