Kirjallinen kysymys
KK
104
2017 vp
Aino-Kaisa
Pekonen
vas
Kirjallinen kysymys puutiaisaivotulehduksen torjunnan tehostamisesta
Eduskunnan puhemiehelle
Puutiainen on Suomen luonnon vaarallisin eläin, jonka kautta leviävistä taudeista vakavin on TBE eli puutiaisaivokuume, joka tunnetaan myös nimellä Kumlingen tauti. TBE aiheuttaa muun muassa usein pysyväksi jääviä keskushermosto-oireita, muisti- ja keskittymisvaikeuksia, kuulovaurioita, halvauksia ja lihasheikkoutta. Harvoin tauti voi johtaa myös kuolemaan.  
Vaikka tauti on Suomessa valtakunnallisesti harvinainen, on TBE-tapausten määrä ollut nousussa: 10—40 henkilön keskimääräiseltä vuositasolta 67 henkilöön vuonna 2015. Taudin esiintyvyys on myös voimakkaan alueellista. 
Puutiaisaivokuumetta vastaan voi suojautua rokotteella. TBE-rokote on kuulunut kansalliseen rokotusohjelmaan taudin eniten vaivaamalla Ahvenanmaalla, ja sitä on laajennettu myös Paraisille ja Simon kuntaan. Näillä alueilla rokotetta tarjotaan maksutta asukkaille ja tietyin ehdoin kesäasukkaille ja luonnossa liikkuville. Muualla Suomessa asuvat joutuvat maksamaan rokotteen itse. 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL suosittaa TBE-rokotusta kaikille, jotka oleskelevat pidempiaikaisesti alueilla, joilla taudin ilmaantuvuus ylittää 15 tapausta 100 000:ta asukasta kohden. Esimerkiksi Kotkan alueella, erityisesti saaristossa, TBE:n esiintyvyys on huomattavan korkea, mutta tästä huolimatta alueen asukkaita ei ole otettu kansallisen rokotusohjelman piiriin. Muita korkean esiintyvyyden alueita ovat Lappeenrannan Sammonlahti ja Kuopion Maaninka. 
Tehokkaan suojan saamiseksi vaaditaan vähintään kolme noin 50 euroa maksavaa pistosta eli yhteensä noin 150 euroa. Tämä on erityisesti pienituloiselle ihmiselle merkittävä summa. Suhteellisen epätodennäköinen tartuntariski yhdistettynä korkeaan hintaan voi saada monen pienituloisen jättämään tarpeellisen rokotuksen ottamatta.  
Yhteiskunnan etu olisi, että kaikki riskialueiden asukkaat ottaisivat rokotteen, eikä vakava tauti jälkiseurauksineen ja korkeine kustannuksineen yleistyisi. 
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
Kuinka hallitus takaa sen, että TBE-rokotteen kattavuus pysyy riittävän korkeana kaikilla riskialueilla ja aikooko hallitus laajentaa rokotuksen maksuttomuutta Kotkan saaristoon ja muille puutiaisaivokuumeen korkean esiintyvyyden alueille? 
Helsingissä 17.3.2017 
Aino-Kaisa
Pekonen
vas
Viimeksi julkaistu 17.3.2017 16:46