Viimeksi julkaistu 27.11.2021 16.13

Kirjallinen kysymys KK 104/2019 vp 
Arja Juvonen ps 
 
Kirjallinen kysymys hoitajamitoituksen 0,7 lakiin saattamisen aikataulusta ja hallituksen muista toimenpiteistä vanhustenhoidon laadun parantamiseksi

Eduskunnan puhemiehelle

Vanhustenhoidon tilanne on ollut keskustelussa vuosikausia, mutta myös koko kuluneen vuoden. Aihe kimposi erityisesti taas esiin vuoden 2019 alussa, jolloin julkisuuteen nousi useita ikäihmisten hoitoon ja palveluihin liittyviä epäkohtia ja väärinkäytöksiä. Vanhustenhoidon epäkohdista ja hoidon ja hoivan riittämättömyydestä on uutisoitu edelleen ja toistuvasti. Julkisuuteen on uutisoitu heinäkuussa 2019 hoivakodista, jolle langetettiin 200 000 euron uhkasakko korjata havaitut epäkohdat. Puutteita oli muun muassa henkilöstömitoituksessa ja lääkkeiden säilytyksessä ja käsittelyssä, vanhusten henkilökohtaisen hygienian hoitamisessa eli perushoidossa ja iho-oireista kärsivien vanhusten haavahoidoissa (Helsingin Sanomat 26.7.2019). 

Vanhustenhoidon ongelmat ei ole mikään uusi ilmiö. On äärettömän raastavaa, että vanhustenhoidon epäkohtia ei kuitenkaan millään saada korjattua. Tämä kirjallinen kysymys on jatkoa aikaisemmin jättämilleni kysymyksille vanhustenhoidon tilanteesta (KK 282/2011 vp, KK 350/2012 vp, KK 1187/2013 vp, KK 652/2013 vp, KK 651/2013 vp, KK 560/2013 vp, KK 648/2013 vp, KK 1082/2014 vp, KK 473/2016 vp, KK 488/2016 vp, KK 445/2017 vp, KK 428/2018 vp ym.). Olen jättänyt myös lakialoitteen hoitajamitoituksen kirjaamisesta lakiin (LA 44/2014 vp).  

Yhtenä suurena puutteena vanhustenhoidossa on havaittu riittämätön henkilöstön määrä. Vanhustenhoidon keskustelussa puolueiden yhteinen tahtotila on ollut turvata hyvä vanhustenhoito. Tähän on liitetty myös hoitajamitoituksen korottaminen ja kirjaaminen lakiin. Eduskuntavaalien aikaan keväällä 2019 aihe oli monien puolueiden asialistalla ykkösteemana. Konkreettiset toimet jäivät kuitenkin puuttumaan uuden eduskunnan ja hallituksen aloittaessa toimintansa. Vanhustenhoidon laadun parantaminen ja hallitusohjelmaan kirjattu hoitajamitoituksen 0,7 kirjaaminen lakiin jäivät odottamaan toteutumista. Tämä on ollut kohtuutonta. 

Hoitajamitoituksen kirjaamista lakiin on kiirehdittävä viivyttelyn sijaan. Tämä vaatii hallitukselta toimia ja lakiesitystä. Asian etenemistä on myös seurattava tarkasti. Lausuntokierros lakiesityksestä on toteutettava nopeasti, jotta hoitajamitoituksen kirjaaminen lakiin toteutuu vielä tämän vuoden 2019 puolella. Hoitajamitoituksen korottamisen lisäksi vanhustenhoitoa on kehitettävä, parannettava ja tuettava myös muilla tavoilla. Tähän liittyy vahvasti myös omaishoitajien kannustaminen ja tukeminen ja kotihoidon resurssien riittävyys. Ympärivuorokautisen hoivan tarve kasvaa, ja tarvitaan myös lisää hoivapaikkoja. Hoitajien työoloja ja jatkokouluttautumista on myös tuettava. Tehdystä työstä on saatava myös palkkaa, joka palkitsee ja jolla tulee myös toimeen. Pääkaupunkiseudulle työn perässä muuttavat koulutetut ammattihenkilöt tarvitsevat erityisesti myös kohtuuhintaista asuntotuotantoa.  

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Miten ja millä aikataululla hallitus tuo eduskunnan käsiteltäväksi lakiesityksen hoitajamitoituksen 0,7 kirjaamisesta lakiin, 
mikä on lain voimaantulon arvioitu ajankohta ja  
mitä muita toimenpiteitä hallitus aikoo tehdä turvatakseen kiitettävän vanhustenhoidon laadun valtakunnallisesti ympäri Suomen? 
Helsingissä 6.9.2019 
Arja Juvonen ps