Kirjallinen kysymys
KK
105
2019 vp
Eveliina
Heinäluoma
sd
ym.
Kirjallinen kysymys Tanssin talon toimintaedellytysten tukemisesta
Eduskunnan puhemiehelle
Tanssin talo on ensimmäinen ja kunnianhimoisin tanssille omistettu näyttämö Suomessa, joka avaa ovensa Helsingin Ruoholahdessa vuonna 2021. Talo luo puitteet tanssin saralla toimivien tahojen yhteistyölle niin kansallisella kuin kansainväliselläkin tasolla. Lisäksi se tuo kiinnostavimmat esitykset suomalaisten nähtäviksi. Vastaavanlaista tanssiin keskittyvää näyttämöä ei ole Suomessa aikaisemmin nähty. 
Taloon on suunniteltu rakennettavaksi kaksi esityssalia, 700-paikkainen iso sali, joka rakennetaan Kaapelitehtaan yhteyteen tulevaan uudisrakennukseen, sekä 250-paikkainen pieni sali. Lisäksi Tanssin talossa tulee olemaan ravintola ja tapahtumatori. Vuoden 2019 kesäkuussa Tanssin talon kaava sai lainvoiman. Tämä tarkoittaa sitä, että rakennustyöt on tarkoitus aloittaa syksyllä 2019 ja talon arvioitu valmistumisajankohta on syksy 2021. 
Tanssin Taloa ovat suunnitteluvaiheessa rahoittaneet Jane ja Aatos Erkon säätiö 15 miljoonalla eurolla, Helsingin kaupunki 6 miljoonalla eurolla ja opetus- ja kulttuuriministeriö 6 miljoonalla eurolla. Nämä rahoitukset ovat luoneet perustan Tanssin Talo -projektin suunnittelulle ja rakentamiselle, mutta ne eivät vielä mahdollista Tanssin taloon kohdistuvien odotusten lunastamista kokonaisuudessaan.  
Ollakseen vaikuttava kansallinen ja kansainvälinen toimija kaavaillun kulttuuritoiminnan aloittaminen edellyttäisi valtion taholta lisärahoitusta 200—300 tuhatta euroa vuodelle 2020. Tämän rahoituksen avulla mahdollistettaisiin laajan ja monipuolisen kulttuuriohjelmiston suunnittelu. Ilman tätä lisärahoitusta Tanssin talon on vaikea toteuttaa sille asetettuja odotuksia. 
Tanssin talo työllistää tällä hetkellä kolme vakituista henkilöä. Lisärahoituksen avulla Tanssin talo kykenisi palkkaamaan lisää henkilöitä suunnittelemaan syksystä 2021 alkavaa toimintaa. Lisäpanostus olisi äärimmäisen merkittävä uuden suomalaisen kulttuuritoimijan työn alulle.  
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
Onko hallitus valmis tukemaan Tanssin talon toimintaedellytysten toteutumista vuonna 2020? 
Helsingissä 21.8.2019 
Eveliina
Heinäluoma
sd
Mai
Kivelä
vas
Wille
Rydman
kok
Mari
Holopainen
vihr
Viimeksi julkaistu 9.9.2019 13:34