Kirjallinen kysymys
KK
107
2017 vp
Olli-Poika
Parviainen
vihr
Kirjallinen kysymys jatkokysymykseksi kirjalliseen kysymykseen KK 678/2016 vp turvapaikanhakijoiden pakkopalautuksista
Eduskunnan puhemiehelle
Tiedustelin kirjallisessa kysymyksessäni (KK 678/2016 vp) pakkopalautuksien määrää ja Suomen linjaa niiden suhteen. Kielteisiä päätöksiä saaneita turvapaikanhakijoita, myös muita kuin rikostaustaisia, on pakkopalautettu maihin, joissa turvallisuustilanne on huolestuttava, esimerkiksi Irakiin. 
Irak on myös ollut haluton tekemään pakkopalautuksiin liittyvää yhteistyötä. Suomesta on silti pakkopalautettu ihmisiä Irakiin, mikä herättää kysymyksiä viranomaisyhteistyöstä Suomen ja Irakin välillä: onko jokin Suomen suhtautumisessa Irakin haluttomuuteen vastaanottaa palautettuja muuttunut? Mitä näille ihmisille käytännössä tapahtuu perillä lentokentällä, jos maa ei suostu ottamaan pakkopalautuksia vastaan? 
Pakkopalautukset lietsovat turvapaikanhakijoiden keskuudessa pelkoa ja lisäävät epävarmuutta viranomaisia kohtaan. Perusteet, joilla henkilöitä valitaan pakkopalautuksiin, eivät ole yleisesti tiedossa, ja ihmiset kertovat huolestuttavista tilanteista ja saattavat aiempaa herkemmin päätyä välttelemään viranomaisia maasta poistamisen pelossa. 
Aiemmin jättämäni kirjallisen kysymyksen (KK 678/2016 vp) yhteydessä esitin kysymyksen Irakiin palautettujen henkilöiden määrästä, mutta ministeri ei tähän vastannut. Toistankin kysymyksen. 
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
Miten eli millä perustein (kuka ja mitä kriteeristöä vasten) ns. pakkopalautettavat turvapaikanhakijat tällä hetkellä valikoituvat ja  
kuinka paljon pakkopalautuksia on tehty (esim. viimeisen puolen vuoden aikana)? 
Helsingissä 17.3.2017 
Olli-Poika
Parviainen
vihr
Viimeksi julkaistu 17.3.2017 17.06