Viimeksi julkaistu 14.3.2022 11.54

Kirjallinen kysymys KK 110/2022 vp 
Pia Kauma kok ym. 
 
Kirjallinen kysymys lähestymiskiellon valvonnan tehostamisesta sekä uhrin fyysisen koskemattomuuden suojaamisesta

Eduskunnan puhemiehelle

Lähestymiskiellon määrääminen on yksi keino ehkäistä toistuvaa lähisuhteissa tapahtuvaa väkivaltaa. Lähestymiskielto voidaan lähestymiskiellosta annetun lain (lähestymiskieltolaki) 1 §:n 1 momentin mukaan määrätä henkeen, terveyteen, vapauteen tai rauhaan kohdistuvan rikoksen tai tällaisen rikoksen uhan tai muun vakavan häirinnän torjumiseksi.  

Lähestymiskieltoa on mahdollista rikkoa monin eri tavoin, kuten puhelinsoitoin, tekstiviestein tai seuraamalla uhrin liikkeitä häiritsevästi. Lähestymiskiellon valvonta perustuu tällä hetkellä uhrin omaan ilmoitukseen rikkomisesta, ja silloinkin todistustaakka on uhrilla. Vaikka lähestymiskiellon rikkominen on rangaistavaa, sen valvonnan puuttuminen jättää lähestymiskieltoa hakeneen henkilön käytännössä turvattomaan ja suojattomaan asemaan.  

Oikeusministeriön arviomuistiossa (2021) arvioidaan valvontatarpeen koskevan vuositasolla noin 70:tä henkilöä. Muistiossa yhdeksi keskeiseksi tavaksi parantaa lähestymiskiellon valvonnan tehokkuutta esitettiin elektronisten apuvälineiden käyttöönottoa. Yksi ehdotetuista ratkaisuista on sijaintia seuraavan jalkapannan ja seurantapuhelimen yhdistelmä, joita lähestymiskieltoon määrätyn tulisi aina pitää mukanaan sekä noudattaa niiden käytöstä annettuja ohjeita. Annettujen ohjeiden laiminlyönnistä tulisi seurata rangaistus.  

Vastaavia valvontaratkaisuja on jo käytössä useassa EU-maassa. Suomessakin niitä on vankeinhoidossa muun muassa koevapaudessa olevien sekä siviilityöhön sijoitetuttujen vankien valvonnassa. Sijaintiin perustuva valvontajärjestelmä parantaisi lähestymiskiellon tehokkuutta ja lisäisi kiellolla suojattavan henkilön turvallisuutta. Lisäksi se olisi omiaan lisäämään lähestymiskieltoa rikkovan henkilön kiinnijäämisriskiä.  

Helmikuussa 2022 uutisoitiin tapauksesta, jossa lähestymiskiellossa ollut mies surmasi lähestymiskiellon kohteena olleen naisen Espoossa. Mies oli teon aikaan odottamassa raiskaustuomiosta saadun ehdottoman vankeusrangaistuksen täytäntöönpanoa. Ehdottoman vankeustuomion täytäntöönpanoa vastaavissa lähestymiskieltotapauksissa tulisikin kiirehtiä. 

Tällä hetkellä lähestymiskielto ei tuo todellista suojaa sen hakijalle eikä estä lähestymiskieltoon määrättyä henkilöä tosiasiallisesti lähestymästä uhriaan. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Mihin toimiin hallitus aikoo ryhtyä, jotta lähestymiskieltoon määrätyn henkilön lähestymiskiellon noudattamista voitaisiin valvoa tehokkaammin, 
mitä toimenpiteitä hallitus aikoo ottaa käyttöön oikeusministeriön työryhmän vuonna 2021 tekemistä esityksistä lähestymiskieltojen vaikuttavuuden lisäämiseksi ja 
mihin toimiin hallitus aikoo ryhtyä, jotta lähestymiskieltoa hakeneita henkilöitä pystyttäisiin suojelemaan mahdollisilta väkivallanteoilta tehokkaammin? 
Helsingissä 14.3.2022 
Pia Kauma kok 
 
Jari Kinnunen kok 
 
Timo Heinonen kok 
 
Heikki Autto kok 
 
Kari Tolvanen kok 
 
Wille Rydman kok 
 
Kalle Jokinen kok 
 
Pauli Kiuru kok 
 
Marko Kilpi kok 
 
Pihla Keto-Huovinen kok 
 
Ruut Sjöblom kok