Viimeksi julkaistu 28.2.2020 15.54

Kirjallinen kysymys KK 112/2020 vp Kirjallinen kysymys ei-biologisen lapsen isyyden kumoamisesta

MariRantanenps

Eduskunnan puhemiehelle

Julkisuudessa on ollut esillä tapaus, jossa mies on joutunut elatusvelvolliseksi ei-biologiselle lapselle. Tammikuussa Helsingin käräjäoikeus tuomitsi miehen maksamaan jo päättyneen avioliiton aikaiselle pojalleen elatusmaksuja täysi-ikäiseksi asti, vaikka THL:n tekemän isyystutkimuksen mukaan mies ei ollut pojan isä 99,999 prosentin varmuudella. 

Jos isyys on avioliiton perusteella todettu tai Digi- ja väestötietoviraston päätöksellä vahvistettu eikä isyyttä kumota määräajassa, joutuu mies lain mukaan elatusvelvolliseksi siihen saakka, kunnes lapsi täyttää 18 vuotta. Lain mukaan kanne isyyden kumoamisesta tulee nostaa kahden vuoden sisällä lapsen syntymästä, joskaan määräaika ei ole ehdoton. Elatusvelvollisuudesta koituvien elatusmaksujen lisäksi lapsella on oikeus perintöön, ainakin lakiosaan, vaikka testamentilla muuta määrättäisiin. 

Taloudellisten vaikutusten lisäksi väärällä isyydellä voi olla huomattavia psyykkisiä seurauksia. Laki nykyisessä muodossaan mahdollistaa myös oikean isän pimittämisen lapselta. YK:n Lapsen oikeuksien sopimuksen mukaan lapsella on oikeus tuntea vanhempansa. Kohtuullisena ei voida pitää tilannetta, jossa oikeudella on mahdollisuus määrätä lapselle elatusvelvolliseksi ei-biologinen ja vanhemmuuteen haluamaton henkilö. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Aikooko hallitus ryhtyä toimiin lainsäädännön uudistamiseksi liittyen lapsen isyyden tunnustamiseen ja kumoamiseen esimerkiksi määräaikojen muuttamisella/poistamisella? 
Helsingissä 27.2.2020 
MariRantanenps