Viimeksi julkaistu 3.5.2021 17.07

Kirjallinen kysymys KK 124/2017 vp 
Olli-Poika Parviainen vihr 
 
Kirjallinen kysymys nimitysprosessien avoimuudesta sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksen ja maakuntauudistuksen yhteydessä

Eduskunnan puhemiehelle

Avoimuus on olennainen osa hyvää hallintoa, ja sen merkitys korostuu viime kädessä viranomaistoiminnan demokraattisen valvonnan välineenä. Rekrytoinneissa on tärkeää, että avoimen haun myötä avataan kyvykkäimmille hakijoille mahdollisuus tavoitella tehtäviä ja tuodaan myös yleisölle tiedoksi, minkälaisin perustein henkilöä tehtävään haetaan. 

Useita johtajia on kuitenkin valittu ilman avointa hakua Maakuntien tilakeskus Oy:hyn, joka on perustettu sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen yhteydessä. Uutislähteiden mukaan ainakin asiakkuus-, rakennuttamis-, ja ylläpitojohtajat on nimitetty yhtiöön ilman avointa hakua, vaikka jopa Maakuntien tilakeskuksen projektiryhmälle oli kerrottu valinnan perustuvan avoimeen hakumenettelyyn. 

Yhtiömuotoiset toiminnot ovat virkamieslain soveltamisalan ulkopuolella., vaikka virkamieslaki velvoittaisi järjestämään avoimen haun, Sote-uudistuksen myötä on huolehdittava, että myös yhtiömuotoisten toimintojen rekrytoinnit toteutetaan mahdollisimman läpinäkyvästi. Sote-uudistukseen ja sen prosesseihin liittyvät mahdolliset epäselvyydet vaikuttavat yksittäisten toimijoiden lisäksi koko uudistuksen uskottavuuteen. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Miten varmistetaan avoimuus ja läpinäkyvyys sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistukseen ja maakuntauudistukseen liittyvissä keskeisissä rekrytoinneissa ja 
miten valtioneuvosto omistajaohjauksesta vastaavana tahona ottaa asiaan kantaa? 
Helsingissä 24.3.2017 
Olli-Poika Parviainen vihr