Kirjallinen kysymys
KK
124
2019 vp
Mauri
Peltokangas
ps
Kirjallinen kysymys hallitusohjelmassa olevasta vihapuhekirjauksesta
Eduskunnan puhemiehelle
Hallitusohjelman kohdassa 3.3.1 "Oikeusvaltion kehittäminen" (s. 83) Tilannekuva-osiossa on lause "Nykytilan parantaminen edellyttää arjen turvallisuuden edistämistä, eriarvoisuuden kaventamista sekä toimivaa kansalaisyhteiskuntaa, jossa syrjäytymiseen ja vihapuheeseen puututaan." 
Mitään konkreettista selitystä siihen, mitä sana vihapuhe tarkoittaa, ei hallitusohjelman kirjauksissa mainita. Nyky-yhteiskunnan kirjoittamattomissa "säännöissä" vihapuhetta on kaikki, mikä ei sovi vastaanottavan henkilön tai kohderyhmän omiin tarkoitusperiin tai henkilökohtaisiin arvopohjiin. 
Sanaa viljellään myös laajasti verovaroin kustannetussa valtio-omisteisessa Yleisradiossa sekä muissa medioissa. Väitetään jopa, että vihapuheesta on langetettu tuomioita, vaikka koko vihapuhe-sanaa ei Suomen lainsäädäntö tunne, eikä siitä ole rikoslaissa mainintaa. On vaarallista sisällyttää laajasti tulkittua ja suoraan sanottuna keppihevosena käytettyä sanaa hallitusohjelmaan, jotta sitä voitaisiin käyttää asioista erimieltä olevien hiljentämiseen ja sananvapauden rajoittamiseen lainsäädännöllisin keinoin.  
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
Mitä hallitusohjelmakirjauksen vihapuhe konkreettisesti tarkoittaa, mikä taho sen määrittelee ja 
aikooko hallitus ottaa huomioon mahdolliset tulkintavirheistä aiheutuvat ongelmat vihaisen puheen ja vihapuheen välillä lainsäädäntöä valmistellessaan?  
Helsingissä 17.9.2019 
Mauri
Peltokangas
ps
Viimeksi julkaistu 18.9.2019 10:23