Kirjallinen kysymys
KK
13
2017 vp
Aino-Kaisa
Pekonen
vas
Kirjallinen kysymys toisessa Pohjoismaassa rekisteröidyn parisuhteen muuttamisesta avioliitoksi Suomessa
Eduskunnan puhemiehelle
Suomessa tulee voimaan uusi avioliittolaki 1.3.2017. Maistraatit alkavat vihkiä samaa sukupuolta olevia pareja avioliittoon. Rekisteröidyssä parisuhteessa elävä pari voi maaliskuun alusta halutessaan muuttaa parisuhteensa avioliitoksi. Tämä koskee kuitenkin vain Suomessa rekisteröityjä parisuhteita. Parien, jotka on rekisteröity parisuhteeseen esimerkiksi jossain muussa Pohjoismaassa, täytyy ensin erota ja sen jälkeen solmia uusi avioliitto, jos he haluavat muuttaa parisuhteensa avioliitoksi. 
Ulkomailla avioituneille Suomen kansalaisille riittää yleensä ilmoitus maistraatille todistuksineen ja käännöksineen siihen, että avioliitto on voimassa myös Suomessa. Tämä ei kuitenkaan koske ulkomailla rekisteröityjen parisuhteiden muuttamista avioliitoksi lain voimaantulon jälkeen. Erityisesti palautetta on tullut muissa Pohjoismaissa rekisteröityjen parisuhteiden osalta. 
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
Millaisiin toimiin hallitus aikoo ryhtyä, että ulkomailla rekisteröidyt parisuhteet voidaan jatkossa muuttaa avioliitoiksi Suomessa rekisteröityjen parisuhteiden tapaan? 
Helsingissä 8.2.2017 
Aino-Kaisa
Pekonen
vas
Viimeksi julkaistu 8.2.2017 15:51