Viimeksi julkaistu 27.11.2021 15.19

Kirjallinen kysymys KK 130/2018 vp 
Hanna Halmeenpää vihr ym. 
 
Kirjallinen kysymys Metsähallituksen aikomuksesta poistaa retkeilyalueita käytöstä

Eduskunnan puhemiehelle

Valtio-omisteinen Metsähallitus omistaa ja hallinnoi merkittävää osaa maamme kansallisomaisuudesta — metsistä, ja kolmasosaa maamme pinta-alasta. Kestävä metsien talouskäyttö ja jokaiselle suomalaiselle taattava metsäluonnon tarjoama virkistyskäyttö ovat Metsähallituksen ydintehtäviä. Metsähallituksen kyseenalaisista hakkuutoimista arvokkailla luontokohteilla on kuitenkin uutisoitu viime aikoina valitettavan usein.  

Arveluttavien hakkuiden lisäksi tuoreimmat ikävät uutiset kertovat Metsähallituksen aikomuksesta luopua useiden luonto-, liikunta- ja hyvinvointipalveluina toimivien virkistyskäyttöön tarkoitettujen alueiden ylläpidosta ympäri Suomen. Aikomuksena on poistaa nuotiopaikat ja purkaa pitkospuita.  

Metsähallituksen suunnitelma käytännössä poistaa virkistysalueita käytöstä nopealla aikataululla on tullut yllätyksenä. Keskipohjanmaa-lehden mukaan esimerkiksi Lestijärvellä, Perhossa ja Reisjärvellä taukopaikkojen rakenteiden poisto on tarkoitus toteuttaa jo ensi kesänä, tieto asiasta on annettu maaliskuussa 2018.  

Poistouhan alla olevien kohteiden kunnille, yhdistyksille ja yrityksille on luvattu, että taukopaikat ja pitkospuut voidaan säilyttää, jos nämä tahot ottavat ne huolehdittavakseen. Purkamisaikeet ovat tulleet yllätyksenä, ja aikataulu muutoksen järjestämiseksi on kuitenkin hyvin tiukka ja vaatii resursseja. On myös kyseenalaista, onko laillista, että Metsähallitus voisi purkaa esimerkiksi Lestijärvellä levähdyspaikkoja, jotka on toteutettu osittain Euroopan aluekehitysrahaston varoin ja paikallisten talkootyön voimin. 

Virkistysalueiden palveluiden poisto heikentää kyseisten paikkakuntien asukkaiden mahdollisuuksia liikkua ja ulkoilla luonnossa, niiden matkailuvetovoimaa sekä matkailu- ja luontoyritysten toimintaedellytyksiä. Sillä on myös kielteinen vaikutus kansantalouteen, onhan luonnossa liikkumisesta saatavien terveyshyötyjen rahallinen arvo tutkimusten mukaan merkittävä.  

Metsähallituksen liiketalousosasto ja luontopalvelut toimivat samassa yhtiössä ja saman valtion rahoittaman budjetin puitteissa. Viime aikoina Suomen hallitus on pyrkinyt lähinnä lisäämään liiketalouspuolen tehokkuutta tulostavoitetta nostamalla samaan aikaan, kun virkistysalueita poistetaan käytöstä ja arvokkaita luontokohteita hakataan. Toimintatapa ei ole Metsähallituksen julkilausuttujen arvojen mukaista. Lisäksi tämä herättää huolen, onko tarkoitus lopettaa ulkoilu ja retkeily näillä alueilla ja valmistella maaperää sille, että retkeilyalueet siirretään täysimittaiseen metsätalouskäyttöön. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Aikooko hallitus puuttua Metsähallituksen aikomuksiin lopettaa virkistysalueiden ylläpitoa ja 
näkeekö hallitus sen mahdolliseksi, että nykyisin virkistysalueina toimivat metsät muutetaan asteittain tehokkaamman metsätalouskäytön alueiksi virkistyskäyttöarvojen kustannuksella?  
Helsingissä 12.4.2018 
Hanna Halmeenpää vihr 
 
Satu Hassi vihr 
 
Krista Mikkonen vihr