Kirjallinen kysymys
KK
132
2018 vp
Satu
Hassi
vihr
ym.
Kirjallinen kysymys onnettomuuksien torjunnasta vaarallisten aineiden kuljetuksissa
Eduskunnan puhemiehelle
Mäntyharjulla Savon radan Kinnin liikennepaikalla tapahtui 7.4.2018 ympäristöonnettomuus. Junaradalla seisonut säiliövaunu oli lähtenyt liikkeelle ja osunut toiseen vaunuun, joka oli rikkoutunut. Tämän seurauksena luontoon valui arviolta 35 000 litraa herkästi syttyvää ja höyrystyvää nestettä, metyylitertiaaributyylieetteriä, jota käytetään bensiinin lisäaineena.  
Ympäristöön valunut aine on kaloille ja eliöille vaarallista, ja herkästi syttyvänä se aiheutti suuronnettomuuden vaaran. Etelä-Savon ELY-keskuksen ottamien alustavien näytteiden perusteella kemikaalit ovat levinneet lähialueen vesistöön. Vesi-ekosysteemeille ja muun muassa kaloille aiheutuneita vahinkoja ei vielä pystytä tarkoin arvioimaan, mutta ensivaiheen arviot viittaavat vakaviin, vähintään paikallisiin ympäristövahinkoihin.  
Ylen tietojen mukaan Etelä-Savon pelastuslaitoksella ei ollut tietoa siitä, että Mäntyharjulla radan varressa seisoi 50 säiliövaunua helposti syttyvää bensiinin lisäainetta. Jatkokuljetusta odottaneet säiliövaunut olivat varastoituna Kinnin liikennepaikalla poikkeuksellisen pitkään, noin kolme viikkoa.  
Vaarallisten kemikaalien varastoinnista tulisi ilmoittaa pelastuslaitokselle, ja ilmoitusvelvollisuus kuuluu asetuksen mukaan joko rautatieliikenteen harjoittajalle tai rataverkon haltijalle. Tässä tapauksessa kumpikaan ei ollut tehnyt ilmoitusta, mihin on mahdollisesti vaikuttanut se, ettei ole selvää tulkintaa siitä, kummalle velvollisuus ensisijaisesti kuuluu.  
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
Aikooko hallitus selvittää, ovatko vaarallisten aineiden kuljetusta, säilytystä ja ilmoitusvelvollisuutta koskevat säädökset ajan tasalla ja  
aiotaanko selvittää, miten vastaava ympäristöonnettomuus olisi jatkossa estettävissä esimerkiksi täsmentämällä sitä, kenelle kuuluu ilmoitusvelvollisuus pelastusviranomaisille? 
Helsingissä 12.4.2018 
Satu
Hassi
vihr
Hanna
Halmeenpää
vihr
Viimeksi julkaistu 13.4.2018 10.34