Kirjallinen kysymys
KK
133
2019 vp
Sari
Essayah
kd
ym.
Kirjallinen kysymys rintasyöpäseulontojen laajentamisesta
Eduskunnan puhemiehelle
Suomalaisten naisten yleisimpään syöpämuotoon rintasyöpään sairastuu vuosittain 5 000 naista. Rintasyöpään sairastuneiden tapausmäärä on kasvanut vuosittain tasaisesti 2,5 prosenttia vuodessa lähes kahdenkymmenen vuoden ajan. Tapausmäärien kasvusta huolimatta seulonnoilla on kyetty merkittävästi vähentämään syöpäkuolleisuutta. Vuosina 1992—2011 seulonnat vähensivät niihin osallistuneiden naisten rintasyöpäkuolleisuutta noin 33 % verrattuna tilanteeseen, jossa seulontaa ei olisi.  
Mammografiaseulonnan vaikuttavuutta tutkineiden tutkimusten mukaan säännöllinen seulonta vähensi rintasyöpäkuolemia yli 50-vuotiailla naisilla keskimäärin 22 prosenttia. Esimerkiksi 65—74-vuotiaiden kohdalla kuolleisuus rintasyöpään väheni 32 prosenttia. Rintasyöpäseulonnat ulottuvat tällä hetkellä vain 50—69-vuotiaisiin naisiin. Syöpäjärjestöt on suosittanut, että rintasyövän seulontaohjelma laajennetaan koskemaan 74-vuotiaita. Korkeampi rintasyöpään sairastumisen riski ei kosketa vain yli 50-vuotiaita, vaan se näkyy tilastoissa myös 45—49-vuotiaiden kohdalla. 
Syöpään sairastuneiden tapausmäärät kasvavat merkittävästi väestön ikääntyessä. On arvioitu, että vuonna 2030 todetaan noin 11 000 syöpää enemmän kuin vuonna 2013. Tulevaisuudessa syövän hoito vaatii yhä suuremman osan terveydenhuollon voimavaroista. Mitä varhemmin kuitenkin tauti todetaan, sitä paremmat ovat hoitotulokset ja sitä enemmän myös säästyy yhteiskunnan varoja. Rintasyöpäseulontojen laajentaminen vähentää pitkällä aikavälillä erikoissairaanhoidon kustannuksia.  
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
Aikooko hallitus edistää kansalaisten terveyttä ja ennaltaehkäistä rintasyöpäkuolemia laajentamalla valtakunnallisen rintasyövän seulontaohjelman koskemaan suurempaa ikäluokkaa naisista?  
Helsingissä 19.9.2019 
Sari
Essayah
kd
Päivi
Räsänen
kd
Sari
Tanus
kd
Peter
Östman
kd
Anders
Adlercreutz
r
Sari
Sarkomaa
kok
Antero
Laukkanen
kd
Timo
Heinonen
kok
Anu
Vehviläinen
kesk
Satu
Hassi
vihr
Minna
Reijonen
ps
Kaisa
Juuso
ps
Katja
Taimela
sd
Paavo
Arhinmäki
vas
Harry
Harkimo
liik
Viimeksi julkaistu 20.9.2019 13:36