Viimeksi julkaistu 28.3.2022 9.36

Kirjallinen kysymys KK 133/2022 vp 
Noora Koponen vihr 
 
Kirjallinen kysymys Ukrainasta sotaa pakenevien lasten turvallisuudesta ja hyvinvoinnista

Eduskunnan puhemiehelle

Euroopan lapsiasiavaltuutettujen verkosto, lapsen oikeuksien koordinaattori sekä Suomen lapsiasiavaltuutettu ovat ilmaisseet huolensa Ukrainasta sotaa pakenevista lapsista, heidän turvallisuudestaan ja hyvinvoinnistaan. Ukrainasta pakenevat lapset ja heidän perheidensä turvallisuus on uhattuna, ja heihin on kohdistunut suoria hyökkäyksiä, väkivaltaa ja julmuuksia. 

Ukrainan sota on aiheuttanut valtavan inhimillisen ongelman, jonka seuraukset näkyvät Euroopassa laajasti. Sotaa pakenevat lapset liikkuvat rajojen yli ilman valvontaa ja osa myös vaarallisia reittejä pitkin, eikä heidän liikkumisestaan ole viranomaistietoa. Humanitaariset järjestöt sekä kansainväliset mediat ovat kiinnittäneet huomiota siihen, että lapsia on jo kadonnut Ukrainan lähialueilla. 

Yhtenä riskitekijänä on ihmiskauppa ja hyväksikäyttö, joka pahenee silloin, kun pakolaisvirrat ovat suuria. Haasteita liittyy myös työperäiseen ihmiskauppaan sekä epäselviin pakolaisille tarjottuihin asumismahdollisuuksiin.  

Lapsia on suojeltava aina kaikissa olosuhteissa. Lapsen oikeuksien sopimus edellyttää jokaiselle lapselle oikeutta elää turvassa väkivallalta ja sodalta. Jokaisella lapsella on oltava oikeus elää ja kehittyä rauhassa. Valtioiden on otettava huomioon lasten etu päätöksiä tehtäessään ja huolehdittava siitä, että lasten oikeuksien sopimus toteutuu lasten elämässä. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Mitä hallitus aikoo tehdä Ukrainasta pakenevien lasten suojelemiseksi ihmiskaupalta ja heidän turvallisuutensa parantamiseksi ja 
miten hallitus voisi edistää yhteistyössä EU:n kanssa sotaa pakenevien lasten tunnistamista, rekisteröintiä ja aktiivista tilanteen seuraamista jokaisen sotaa pakenevan lapsen kohdalla? 
Helsingissä 22.3.2022 
Noora Koponen vihr