Viimeksi julkaistu 27.11.2021 16.40

Kirjallinen kysymys KK 145/2020 vp 
Timo Heinonen kok ym. 
 
Kirjallinen kysymys Hämeen maakuntakaavan ja ratalain vastaisen ratalinjauksen valmistelusta luopumiseksi

Eduskunnan puhemiehelle

Hämeen maakunnan lainvoimaisessa maakuntakaavassa ei ole varausta uudelle Hämeen kaupungit Hämeenlinnan ja Riihimäen ohittavalle uudelle raidelinjaukselle. Myös voimassa oleva ratalaki estää tällaisen uuden raidelinjauksen. Tästä huolimatta perustettu hankeyhtiö suunnittelee tällaista vaihtoehtoista linjausta olemassa olevalle pääradalle. 

Nykyisestä pääradasta poikkeava Hämeenlinnan, Janakkalan ja Riihimäen ohittava Hämeen ohitusraide siis edellyttäisi maakuntakaavan ja/tai ratalain muuttamista. Hämeessä ei varmasti maakuntakaavan muuttamiselle ole halua, valmiutta eikä tukea. Näin ainoaksi ratkaisuksi pääministeri Sanna Marinin hallituksella olisi tehdä linjaus pakkolakeja käyttämällä. Hankeyhtiöhän ei raidelinjausta luonnollisestikaan voi päättää, vaan sen toimintavaltuudet loppuvat suunnitteluun. Päätös siis raidelinjauksesta kuuluu kaikissa tilanteissa maamme hallitukselle. 

Me pääradan varren kansanedustajat olemme huolissamme siitä, että nykyinen epäselvä tilanne vaikeuttaa pääradan varren kasvua ja elinvoimaa. Asukkaat, mutta myös yritykset eivät uskalla tehdä ratkaisuja sijoittumisestaan pääradan varren kasvukäytävälle, vaan epävarmuus pääradan tulevaisuudesta kiihdyttää entisestään kaupungistumista Tampereelle ja Helsinkiin. Pääradan ja VT3-kasvukäytävän tarjoama kasvupotentiaali ja elinvoimapotentiaali jää näin hyödyntämättä. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Onko hallitus valmis tekemään päätöksen Hämeen kaupungit ohittavasta raidelinjauksesta vastoin voimassa olevaa maakuntakaavaa ja jos ei ole, niin 
onko hallitus valmis kertomaan tämän yksiselitteisesti myös perustetulle hankeyhtiölle ja pysäyttämään näin turhan ja kalliin maakuntakaavan ja raideliikennelain vastaisen suunnittelun sekä ohjaamaan resurssit toteuttamiskelpoisen nykyisen raidekäytävän Helsinki—Riihimäki—Hämeenlinna—Tampere parantamiseen? 
Helsingissä 5.3.2020 
Timo Heinonen kok 
 
Päivi Räsänen kd