Kirjallinen kysymys
KK
149
2017 vp
Tytti
Tuppurainen
sd
Kirjallinen kysymys työmatkoista aiheutuvien kulujen korvaamisen yhdenvertaisuudesta
Eduskunnan puhemiehelle
Tuloverolain mukaan palkansaajalla voi olla varsinainen työpaikka ja asunto toisella paikkakunnalla kuin missä hänen varsinainen kotinsa sijaitsee. Palkansaaja voi vähentää kotona käynnistä aiheutuvat matkakulut asunnon ja työpaikan välisinä matkakuluina. Vähennykseen oikeuttavan matkan voi yleensä tehdä kerran viikossa, ja vähennys lasketaan halvimman kulkuneuvon mukaan. Tällaisen vähennyksen tekeminen on kuitenkin rajoitettu yksin asuvilta henkilöiltä: Verohallituksen ohjeiden (www.vero.fi) mukaan yksin elävä henkilö ei voi vähentää toisella paikkakunnalla sijaitsevalla asunnolla käynneistä aiheutuneita kuluja, jos hänellä on varsinainen työpaikka ja asunto työskentelypaikkakunnalla. 
Menettely ei huomioi todellisia tulonhankkimismenoja eikä kohtele verovelvollisia yhdenvertaisesti. Se on omiaan vähentämään kannusteita työn hankkimiseen. 
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
Mitä hallitus aikoo tehdä turvatakseen yksin asuvien henkilöiden oikeuden saada korvausta työmatkakuluista samoin perustein kuin perheellisten? 
Helsingissä 12.4.2017 
Tytti
Tuppurainen
sd
Viimeksi julkaistu 13.4.2017 10:24