Kirjallinen kysymys
KK
154
2019 vp
Satu
Hassi
vihr
ym.
Kirjallinen kysymys Luonnonvarakeskuksen Parkanon koetoiminta-aseman tulevaisuudesta
Eduskunnan puhemiehelle
Luonnonvarakeskus (Luke) aloitti toimintansa vuoden 2015 alussa, jonka jälkeen keskuksen organisaatiota ja toimipaikkaverkkoa uudistettiin. Pirkanmaalla entinen Metsäntutkimuslaitos Metlan Parkanon tutkimusasema muuttui koetoiminta-asemaksi, ja Tampereelle perustettiin Hervannan korkeakoulukampukselle tutkimusyhteistyöpaikka.  
Luke ryhtyi yhteistyössä Parkanon kaupungin, Pirkanmaan liiton sekä naapurimaakuntien ja yritysyhteistyökumppaneiden kanssa valmistelemaan ja laatimaan pilottia uusiin yritysrajapintaratkaisuihin, joita olivat muun muassa yhteiset konseptit ja toimintamallit biotalouden tutkimus- ja kehittämisinfrastruktuurien ja yrityssektorin innovaatioalustojen yhteiskäytössä. Tätä työtä on edistetty hankkein, joista yksi on Pirkanmaan liiton kautta rahoitettu EAKR-hanke FORLEAP. Hankkeessa on edistetty kestävää kehitystä ja vähähiilisyyttä uusiutuvien luonnonvarojen avulla öljypohjaisten synteettisten yhdisteiden sijasta. Hankkeessa on luotu yritysten tarpeet huomioiden niiden testausta ja tuotekehitystä hyödyntäviä räätälöityjä analyysi- tai testausmenetelmäratkaisuja muun muassa lääke- ja pinnoiteteollisuuteen. Yhteistyöyrityksiä on ollut noin 120 useista maakunnista.  
Parkanossa keskeisiä vahvuuksia ovat monipuolinen ja korkeatasoinen asiantuntemus, suometsien erityisosaaminen, tutkimusmetsien läheisyys, innovatiiviset hankkeet, tutkimustyön asiakaslähtöisyys ja erityisesti suolta saatavien raaka-aineiden monipuoliseen esikäsittelyyn ja tutkimukseen soveltuva laboratorio.  
Parkanon liikenteellinen saavutettavuus on hyvä niin maanteitse kuin raideliikenneyhteyksinkin. Parkanossa työskentelee 10 henkilöä sekä lisäksi hanketyöntekijöitä. 
Luonnonvarakeskus on 18.9.2019 julkistanut uuden strategiansa, jonka mukaan Parkanon koetoiminta-aseman toiminnot sulautettaisiin Jokioisiin ja Otaniemeen ensi vuodesta lähtien. Luke perustelee tätä tutkimusympäristöjen vahvistamisella. Taloudellisesti tähän ei ole tarvetta valtion ensi vuoden budjettiehdotuksen mukaan, koska Luken määrärahat eivät ole vähenemässä, vaan ehdotus sisältää tutkimukseen panostamisen. 
26.11.2015 silloinen maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen vastasi eduskunnassa, että Parkano säilyy Luken toimipaikkana myös silloisessa uudessa toimipaikkaverkossa. Hän perusteli vastaustaan Parkanon vahvuuksilla kehitettäessä malleja biotalouden ja yritysten yhteiskäyttöön. 
Parkanossa tehty tutkimus on edistänyt myös maan hallitusohjelman kirjattuja tavoitteita: monipuolinen metsien kasvatus- ja käsittelytapojen edistäminen, talousmetsien luonnonhoidon edistäminen ja maankäyttösektorin ilmasto-ohjelman toimenpiteet, joihin kuuluu muun muassa suometsien ilmastokestävä hoito.  
Hallitusohjelmaan on kirjattu myös alueellistamisen tavoitteisiin kuuluva maan tasapainoinen alueellinen kehitys, millä mahdollistetaan elinvoimaisuudesta huolehtiminen myös kasvukeskusten ulkopuolella. 
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
Miten turvataan Luonnonvarakeskuksen Parkanon koetoiminta-aseman toiminta tulevaisuudessa ottaen huomioon sen tutkimusvahvuudet ja maan hallituksen tavoitteet ilmastonmuutoksessa ja aluepolitiikassa?  
Helsingissä 24.9.2019 
Satu
Hassi
vihr
Pauli
Kiuru
kok
Ilmari
Nurminen
sd
Anna
Kontula
vas
Veikko
Vallin
ps
Sami
Savio
ps
Arto
Satonen
kok
Sofia
Vikman
kok
Jukka
Gustafsson
sd
Anna-Kaisa
Ikonen
kok
Jouni
Ovaska
kesk
Sari
Tanus
kd
Veijo
Niemi
ps
Sakari
Puisto
ps
Marko
Asell
sd
Arto
Pirttilahti
kesk
Viimeksi julkaistu 25.9.2019 15.01