Kirjallinen kysymys
KK
156
2015 vp
Tiina
Elovaara
ps
Kirjallinen kysymys yritysten ja valtionhallinnon yhteistyön nopeuttamisesta
Eduskunnan puhemiehelle
Suomi on korkean teknologian maa. Meillä on runsaasti tietotaitoa kehittää laadukkaita tuotteita globaaleille markkinoille. Korkean teknologian avulla voimme tuottaa innovaatiota esimerkiksi terveydenhuollon käyttöön. Sopiva esimerkki on kestokäyttöiset leikkausliinat. 
Kestokäyttöiset leikkausliinat kilpailevat kertakäyttöisten liinojen kanssa samoista markkinoista. Leikkausliinoilla tulee olla tietyt ominaisuudet palvellakseen sekä potilaita että hoitotoimenpiteitä tekevää henkilöstöä. Tällä hetkellä Suomen terveydenhuollossa 95 % leikkausliinoista on kertakäyttöisiä. Tullin tilastojen mukaan niitä tuotiin Suomeen noin viisi miljoonaa kiloa 25 miljoonan euron edestä. Itävallassa kestokäyttöisten liinojen osuus on noin 75 %. 
Leikkausliinan on täytettävä asetetut DIN EN 13795 -laatuvaatimukset. Suomalaisvalmisteisen kestokäyttöisen leikkausliinan on todettu ohittavan filamenttikuitujen partikkelien vähäisyydessä ulkomaiset kertakäyttöliinat. Myös kestoliinan noin sadan käyttökerran kestävyys on tutkitusti merkittävä tekijä kustannusten ja ekologian kannalta. Suomalainen tuotekehitys on osoittautunut korkealaatuiseksi. Tämä asettaa jo nyt terveydenhuollolle tuotevalinnoissa haasteen arvioida kustannusvaikutuksia koko elinkaarelta aina jätteenkäsittelyyn saakka. Tällä hetkellä siinä on puutteita uusien tuotteiden tullessa markkinoille. 
Niin leikkausliina kuin monet muutkin Suomessa tehdyt innovaatiot ovat tällä hetkellä erinomaisessa etulyöntiasemassa suhteessa ulkomaisiin kilpailijoihin. Laadukkaalla tuotteella on aina markkinat. Tuotevalmistuksen kautta Suomeen on mahdollista luoda teollisia työpaikkoja. Yleensä niihin liittyy myös alihankintaketjuja, jolloin yhden tuotteen yhteiskunnalliset vaikutukset laajenevat merkittävästi. 
Ongelmaksi on noussut innovaation läpimenoaika ideasta markkinoille. Kun otetaan huomioon, että muissakin korkean teknologian maissa on kilpailevaa tuotekehitystä, on uusien tuotteiden markkinoille saamisen ja menestymisen kannalta tärkeää prosessien nopeus. Terveydenhoitopuolella esimerkiksi leikkausliinan kohdalla läpimenoaika on osoittautunut ainakin viideksi vuodeksi. Suurimmaksi hidasteeksi on osoittautunut viranomaistahojen kanssa käytävä byrokratia, epäselvät ohjeistukset prosessissa, standardivaatimusten läpäisy, lupakäytännöt ja prosessin läpäisyyn vaaditut konsulttiapukustannukset. Suomen raskas byrokratia hidastaa yrittäjien ja innovaatioiden pääsyä markkinoille. 
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
Millaisia toimenpiteitä hallitus toteuttaa, jotta suomalaiset innovaatiot pääsevät nopeammin markkinoille ja 
miten prosessia saadaan nopeutettua lupamenettelyjen, tuotetestausten ja muiden hidasteiden osalta niin, että vaiheet eivät vie vuosia? 
Helsingissä 11.9.2015 
Tiina
Elovaara
ps
Viimeksi julkaistu 15.9.2015 10:20