Kirjallinen kysymys
KK
157
2015 vp
Tiina
Elovaara
ps
Kirjallinen kysymys laskutuskäytäntöjen luoman eriarvoisuuden vähentämisestä
Eduskunnan puhemiehelle
Hallituksen tavoite viedä digitalisaatiota eteenpäin on tärkeä tavoite. Se tuo mukanaan mahdollisuuksia, mutta myönteisestä kehityksestä voi syrjäytyä. Yksi tällainen syrjäyttävä tekijä on vanhuuteen liittyvä muistisairaus. Myös työikäisillä ihmisillä on yhä enenevässä määrin havaittu muistihäiriötä. Nämä aiheuttavat kustannuksia valtiolle, yrityksille ja asiakkaille. 
Pankit, televiestintäyhtiöt ja energiayhtiöt hyödyntävät e-laskupalveluita. Näille tahoille e-laskupalvelut tuovat säästöjä. Kuluttajan kannalta taas erityisesti verkkopankit ovat avainroolissa. Muistisairauksista kärsiville palveluiden käyttöönotto tai käyttö voivat osoittautua hankaliksi tai jopa mahdottomiksi. Silloin pitäisi turvata asiakkaille mahdollisuus saada vaihtoehtoisella tavalla lasku. Soveltuva ratkaisu voisi olla tulostettava PDF-lasku sähköpostitse tai paperilasku. 
Yhdenvertaisuusperiaate edellyttää sekä kansalaisten kohtelua samalla tavalla että samojen mahdollisuuksien tarjoamista. E-laskuista ei yleisesti ottaen peritä erillistä maksua. Sen sijaan paperilaskujen kohdalla hinnat vaihtelevat. E-laskujen yleistymisen ja digitaalisten ratkaisujen myötä suurten yhtiöiden laskutukseen liittyvät kustannukset vähenevät. Nämä yritysten myönteiset kehitysnäkymät ja asiakkaiden saamat palvelut ja niihin liittyvät kustannukset ovat ristiriidassa. Tästä ristiriidasta kärsivät eniten ne, joille kasaantuu muutenkin muita ongelmia. 
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
Kuinka hallitus varmistaa, että pankit edistävät e-laskupalvelujen helppokäyttöisyyttä ja että yritysten asiakkailla säilyy e-laskupalvelujen rinnalla ilman erilliskustannuksia mahdollisuus saada laskut myös joko sähköpostiin tai paperiversiona postilaatikkoon? 
Helsingissä 11.9.2015 
Tiina
Elovaara
ps
Viimeksi julkaistu 15.9.2015 10:53