Viimeksi julkaistu 27.11.2021 14.51

Kirjallinen kysymys KK 157/2017 vp 
Ilmari Nurminen sd 
 
Kirjallinen kysymys henkilökohtaisen avustajan palkkaamisesta koituvien kustannusten korvaamisesta

Eduskunnan puhemiehelle

Kunnilla on lakisääteinen velvollisuus korvata vaikeasti vammaiselle henkilölle henkilökohtaisen avustajan palkkaamisesta koituvat välttämättömät ja kohtuulliset kulut, mutta silti on tullut esille, ettei kaikissa kunnissa, muun muassa Nokialla, suostuta näin tekemään. Henkilökohtainen avustaja tarvitsee esimerkiksi suojavaatteita ja hygieniatarpeita tehdäkseen työnsä, ja oikeudesta turvalliseen työympäristöön säädetään työturvallisuuslaissa. 

Kotihoitajille ja vanhainkotien työntekijöille nämä tarvikkeet luonnollisesti kustannetaan, eivätkä kulut koidu hoidettavan tai työntekijän maksettaviksi. Henkilökohtaisen avustajan kohdalla tilanne ei saisi olla erilainen. Kyse ei ole tulkinnallisesta asiasta, vaan lakisääteisestä velvoitteesta, mutta silti joissain kunnissa henkilökohtaisen avustajan suojavaatteet, kuten kertakäyttöhanskat, essut ja saappaat sekä muut työntekijästä ja työnteosta johtuvat vähäiset ja välttämättömät kulut, jäävät työnantajana toimivan vaikeavammaisen maksettaviksi. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Voiko kunta kieltäytyä korvaamasta henkilökohtaisen avustajan palkkaamisesta koituvia pakollisia kuluja ja  
jos voi, niin millä lainsäädännöllisillä perusteilla se on mahdollista? 
Helsingissä 21.4.2017 
Ilmari Nurminen sd