Viimeksi julkaistu 27.11.2021 16.40

Kirjallinen kysymys KK 157/2020 vp 
Arja Juvonen ps 
 
Kirjallinen kysymys koronaviruksen testauskapasiteetista, karanteenitoimintaohjeiden saatavuudesta sekä tiedottamisesta koronainfektion vaiheista Suomessa

Eduskunnan puhemiehelle

Suomessa on diagnosoituja koronaviruspotilaita huomattavasti vähemmän kuin esimerkiksi Ruotsissa ja Norjassa. 10.3.2020 uutisoitiin, että Suomessa koronaviruspotilaita on kuudessa sairaanhoitopiirissä yhteensä neljäkymmentä. Hämmentävää tämä on siksi, että kaikissa edellä mainituissa maissa on varsin identtinen matkustusprofiili. Helsingin yliopiston ekologian ja evoluutiobiologian tutkijatohtorin Tuomas Aivelon mukaan voi hyvinkin olla kyse vain tilastovääristymästä. Hänen arvionsa on, että Suomessa on mahdollisesti paljonkin diagnosoimattomia koronapotilaita. Tämän vääristymän aiheuttaa tutkijatohtorin mukaan se, että Suomessa diagnosointi on rajattu liian kapeaksi. (MTV3 Viiden jälkeen -ohjelma 9.3.2020)  

Olemme myös viime päivinä saaneet lehdistä lukea, kuinka ihmiset ovat yrittäneet päästä tutkimuksiin koronavirusepäilyn vuoksi, mutta heitä on oireista huolimatta kieltäydytty testaamasta. On tullut yhteydenottoja, joissa on kysytty, miksi ei ole päästy koronavirustestiin. Myös puutteelliset toimintaohjeet erilaisiin tilanteisiin herättävät kansalaisissa kysymyksiä. Ohjeita esimerkiksi oikeaoppiseen karanteeniin ei ole saatavilla eikä tietoa siitä, määritelläänkö karanteenin kriteerit lainsäädännöllä, ja mikäli rikkoo karanteenimääräystä, onko siitä seuraamuksia.  

Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskus ECDC kertoo sivuillaan viidestä "skenaariosta" eli epidemian vaiheesta. Virasto kokoaa ja analysoi maailmanlaajuista tietoa viruksesta. On tärkeää, että Suomessa tiedetään ja valmistaudutaan tarkasti siihen, missä vaiheessa infektioaaltoa ollaan menossa. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Mikä on Suomen koronaviruksen testauskapasiteetti tällä hetkellä ja millaisin kriteerein diagnosointia on rajattu,  
aiotaanko Suomessa lisätä testauskapasiteettia,  
miksi kansalaisille ei ole tarjolla selkeitä ja yksiselitteisiä toimintaohjeita esimerkiksi karanteenin varalta ja  
miten hallitus tiedottaa kansalaisille koronainfektion leviämisen eri vaiheista mutta myös sen ennaltaehkäisystä? 
Helsingissä 10.3.2020 
Arja Juvonen ps