Kirjallinen kysymys
KK
166
2017 vp
Jani
Mäkelä
ps
Kirjallinen kysymys valtiontukea saavien yhdistysten laillisuusvalvonnasta
Eduskunnan puhemiehelle
Julkisuudessa esitettyjen tietojen mukaan opetus- ja kulttuuriministeriö oli maksanut satojentuhansien eurojen suuruiset tukirahat Suomen islamilainen neuvosto ry:lle vuosina 2007—2014.  
Tukea saanut yhdistys oli itse vuosikertomuksessaan ilmoittanut, että sen toimintaan kuuluu islamilaiseen lakiin liittyvien asioiden hoitamiseen tarkoitettu lautakunta. Yhdistys sai vuosien ajan tukea huolimatta siitä, että se oli harjoittanut Suomen lain ohi menevää päätös- ja lausuntotoimintaa avioliittoasioissa. 
Yhdistyslaki määrittelee, että yhdistyksen tarkoitus ei saa olla lain tai hyvien tapojen vastainen. Maassamme voi olla vain yksi lainsäädäntö, ja sen ulkopuolinen toiminta ei voi olla ainakaan hyvien tapojen mukaista. Nyt paljastui yksittäinen väärinkäytös, mutta ilman selvitystä ilmiön laajuudesta ei voida sulkea pois mahdollisuutta muista vastaavista tapauksista. 
Tämän suuruusluokan tukivaroin on mahdollista harjoittaa laajaa toimintaa ja palkata vakituisia työntekijöitä. Erityisesti tiukassa taloudellisessa tilanteessa yleinen oikeustaju edellyttää, että ministeriöllä on varmuus siitä, millaista toimintaa yhteiskunnan varoin harjoitetaan. 
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
Mitä tehdään nyt ja aiotaan jatkossa tehdä sen varmistamiseksi, että erityisesti merkittävää valtiontukea saavat yhdistykset noudattavat toiminnassaan Suomen lakia sekä täällä hyväksyttäviksi koettuja tapoja ja 
jos tässä havaitaan poikkeamia, aikooko ministeriö lopettaa ensi tilassa kyseisten yhdistysten tukemisen? 
Helsingissä 27.4.2017 
Jani
Mäkelä
ps
Viimeksi julkaistu 27.4.2017 11:12