Kirjallinen kysymys
KK
17
2018 vp
Jani
Mäkelä
ps
Kirjallinen kysymys hoitolaitoksissa asuvien Yle-verosta
Eduskunnan puhemiehelle
Yle-veron maksamiseen on velvoite riippumatta siitä, seuraako verovelvollinen Ylen tuottamia sisältöjä. Tämä on yleiselläkin tasolla nähtävissä epäkohtana ja median käyttäjän valinnanva-pautta rajoittavana tekijänä, mutta erityisesti ongelma korostuu niiden kohdalla, joilla ei ole tosiasiallista mahdollisuutta ohjelmatuotannon seuraamiseen. 
Maassamme asuu hoitolaitoksissa paljon vanhuksia sekä muuten ympärivuorokautisen hoidon tarpeessa olevia. Monet heistä eivät ole terveydentilansa johdosta voineet pitkiin aikoihin aktiivisesti seurata televisio- tai radiolähetyksiä tai heillä on käytettävissään käytännössä vain hoitolaitoksen tarjoamat yhteiset vastaanottimet. 
Samaan aikaan hoidossa olevilta otetaan hoitomaksuna suuri osa eläkkeestä. Omaan käyttöön jää hyvin vähän rahaa, ja siitä huolimatta Yle-veron maksuvelvollisuus säilyy normaalisti tuloperusteisena. Tätä kokonaisuutta on mahdotonta pitää oikeudenmukaisena.  
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
Mihin toimiin hallitus on ryhtynyt tai aikoo ryhtyä Yle-veron kohtuullistamiseksi tai poistamiseksi laitoksissa asuvien vanhusten ja muiden vastaavassa asemassa olevien erityisryhmien osalta? 
Helsingissä 9.2.2018 
Jani
Mäkelä
ps
Viimeksi julkaistu 9.2.2018 14:55