Viimeksi julkaistu 27.11.2021 17.51

Kirjallinen kysymys KK 175/2021 vp 
Noora Koponen vihr ym. 
 
Kirjallinen kysymys vammaisperheiden toimeentulon turvaamisesta korona-aikana

Eduskunnan puhemiehelle

Korona-ajan pitkittyminen on näkynyt huolestuttavalla tavalla monissa vammaisperheissä. Huoli toimeentulosta ja jaksamisesta nousee esiin jatkuvasti. Kehitysvammaisten tukiliiton sekä ruotsinkielisen kehitysvamma-alan järjestö FDUV:n teettämien kyselyiden mukaan korona on lisännyt kustannuksia vammaisperheissä. 

Epidemian ensimmäisen aallon aikaan keväällä 2020 valtio maksoi erityislasten perheille väliaikaista epidemiatukea. Jo silloin huomattiin haasteita tuen kohdentumisessa kaikkiin vammaisperheisiin, kun tuen ulkopuolelle jäivät mm. aikuista kehitysvammaista lastaan hoitavat omaishoitajat tai vanhemmat. Näiden väliinputoajien tilanteesta tuli ministeriössä tuolloin aloittaa pikainen selvitys. 

Pitkän epidemiavuoden aikana osalla perheistä on ollut haasteita saada läheisilleen yksilöllisiä ja riittävän turvallisia palveluratkaisuja. Joissain perheissä vanhempi on joutunut irtisanoutumaan työstään kyetäkseen turvaamaan lapsensa terveyden. Myös omaishoidon tukia on jäänyt myöntämättä eikä tuen palkkiota ole korotettu, vaikka hoitovastuu on kasvanut merkittävästi. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Miten hallitus aikoo tukea niitä vammaisperheitä, jotka ovat joutuneet kohtuuttomiin taloudellisiin vaikeuksiin pitkittyneen koronaepidemian aikana ja  
miten väliaikaista epidemiatukea saataisiin kohdennettua paremmin sitä tarvitseville vammaisperheille? 
Helsingissä 25.3.2021 
Noora Koponen vihr 
 
Outi Alanko-Kahiluoto vihr 
 
Satu Hassi vihr 
 
Inka Hopsu vihr