Kirjallinen kysymys
KK
177
2016 vp
Jani
Mäkelä
ps
Kirjallinen kysymys turvapaikkahakemusten käsittelyn tehostamisen vaikutuksista
Eduskunnan puhemiehelle
Maahanmuuttovirasto on ilmoittanut turvapaikkahakemusten käsittelyn tehostamistoimista. Yhtenä toimena virasto esittää, että myönteiseen turvapaikkapäätökseen riittäisi yhden käsittelijän käsittely, kun kielteiseen vaaditaan kaksi käsittelijää. Lisäksi käsittelijän valtuuksia laajennettaisiin. 
Tämä yhdessä kiireen ja vastakoulutettujen käsittelijöiden ammattitaidon keveyden kanssa herättää epäilyksen, että päätöksistä voi tulla liian helposti myönteisiä. Se olisi erittäin ongelmallista maamme kantokyvyn kannalta ja tilanteesta kärsisivät aidosti suojelun tarpeessa olevat. 
Virasto on lisäksi kertonut käsittelyn pohjautuvan monissa tapauksissa pelkästään hakijan omaan kertomukseen. On selvää, ettei kukaan esitä asiansa kannalta epäedullisia tietoja, joten erityisesti myönteiseen päätökseen johtava kertomuksen todenperäisyys tulisi tarkistaa aukottomasti. 
Tämän prosessin hoitaminen uskottavalla tavalla on ensiarvoisen tärkeää koko turvapaikkajärjestelmän uskottavuuden ja oikeutuksen kannalta. Pakolaisapu on lausunnossaan toivonut sekä myönteisille että kielteisille hakemuksille yhtä huolellista käsittelyä. 
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
Millä tavoin ministeriö on aikeissa valvoa Maahanmuuttoviraston tekemien myönteisten turvapaikkapäätösten laatua ja kriteereiden tasapuolisuutta ja 
mitä keinoja aiotaan käyttää mahdollisten valvonnassa paljastuneiden liian löysin perustein tehtyjen myönteisten turvapaikkapäätösten perumiseen? 
Helsingissä 29.3.2016 
Jani
Mäkelä
ps
Viimeksi julkaistu 29.3.2016 15:38