Kirjallinen kysymys
KK
18
2016 vp
Laura
Huhtasaari
ps
Kirjallinen kysymys turvapaikanhakuoikeudesta
Eduskunnan puhemiehelle
Nykyisen maahanmuuttolinjausten tiukennuksen lisäksi pitäisi päättää, kuinka monta pakolaista aiomme vuosittain ottaa vastaan. Suomi on ottanut viime vuosina vastaan vuosittain 750—1 050 pakolaista, joilla on YK:n pakolaisjärjestön UNHCR:n myöntämä pakolaisstatus. 
Suomeen suuntautunut turvapaikanhakijoiden virta uhkaa hyvinvointijärjestelmäämme ja turvallisuuttamme. Tulijoita on myös loputon määrä. Hyvinvointipalveluista, kuten koulutuksesta ja terveydenhuollosta, joudutaan leikkaamaan jatkuvasti lisää, jos huoltosuhteessa olevien henkilöiden määrä kasvaa. Suomessa on paljon työttömiä jo omasta takaa, joten maahantulijoiden työllistäminen ei tule olemaan helppoa. Ihmisten siirtäminen paikasta toiseen ei ratkaise ongelmia, mutta siirtää ongelmat tänne. 
Jos ottaisimme ainoastaan kiintiöpakolaisia, Suomeen ei tulisi elintasopakolaisia, koska pakolaisstatus tarkistetaan jo ennen kuin astuu Suomen rajojen yli. Poliisin voimavarat vähenisivät huomattavasti, koska niitä ei tarvitsisi käyttää turvapaikanhakijoiden tekemien rikosten takia. Rahaa ei myöskään kuluisi turvapaikkaprosessiin ja turvapaikanhakijoiden ylläpitoon tai palautuksiin. Kielteisen turvapaikkapäätöksen saanutta henkilöä ei tällä hetkellä aina edes onnistuta poistamaan maasta. 
Puheessaan vuoden 2016 valtiopäivien avajaisissa presidentti Sauli Niinistö totesi: 
"On tehty kansainvälisiä sopimuksia, EU-direktiivejä ja kansallisia lakeja, ja on ajateltu kauniisti ja oikein — että kaikkia hädässä olevia autetaan. Käytännössä se toteutuu niin, että jokainen, joka osaa sanoa sanan "asylum", turvapaikka, pääsee sisään Eurooppaan ja Suomeen, sana tuottaa tavallaan subjektiivisen oikeuden ylittää raja. Vailla mitään oikeaa perustettakin saa täyden, vuosiakin kestävän tutkinnan, ja pystyy sen jälkeen välttämään pakkotoimia, elleivät turvapaikan edellytykset täytykään, ja siis jäämään sinne, minne väärin perustein tuli." 
Lisäksi presidentti Niinistö totesi: " Jossain vaiheessa jonkun on tunnustettava, että emme kykene, juuri tässä ja nyt, täyttämään kaikkia kansainvälisten sopimusten velvoitteita." 
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
Olisiko Suomen jo aika luopua turvapaikanhakuoikeudesta, koska sitä ei ole tarkoitettu kymmeniin- tai satoihintuhansiin maahantulijoihin sovellettavaksi? 
Helsingissä 4.2.2016 
Laura
Huhtasaari
ps
Viimeksi julkaistu 4.2.2016 16.21