Viimeksi julkaistu 29.3.2021 15.40

Kirjallinen kysymys KK 181/2021 vp 
Jussi Wihonen ps 
 
Kirjallinen kysymys koronatestausstrategiasta

Eduskunnan puhemiehelle

Sosiaali- ja terveysministeriö päivitti kansallisen COVID-19-testausstrategian helmikuussa.https://stm.fi/documents/1271139/21429433/10.2.2021+P%C3%A4ivitetty+testausstrategia.pdf/6c4a7a1b-141c-bdfe-83f2-31cdab8114e5/10.2.2021+P%C3%A4ivitetty+testausstrategia.pdf?t=1613031354802 Päivityksessä todetaan, että esimerkiksi testauskapasiteettia nostetaan ja testiin pääsyä helpotetaan. Lisäksi strategian päivityksessä listataan koronakantojen perimän selvittäminen sekvensoimalla. Tavoitteena on havaita uudet koronamuunnokset nopeasti ja seurata millaisia muunnoksia maassa leviää.  

Päivityksessä eräänä toimenpiteenä ja tavoitteena on listattu: "perustetaan liikkuvia tai kohdennettuja matalan kynnyksen testauspaikkoja alueille tai väestöryhmille, joilla on todettu runsaasti tartuntoja ja joilla on epäily siitä, että tavanomaisten testauspalveluiden piiriin ei hakeuduta riittävästi. Esimerkkinä tästä: 

  • alueet, joilla asuu runsaasti muun kuin suomen- ja ruotsikielistä väestöä  
  • päihdepalveluiden asiakkaat  
  • asunnottomat." 

Testauksen kohdentaminen on kannatettavaa, jotta voidaan karanteeneilla rajoittaa koronaa siellä missä sitä eniten esiintyy. Esimerkiksi Rauman telakalla ulkomaalaisten työntekijöiden parissa levinnyt korona saatiin aisoihin testaamalla henkilökuntaa ja määräämällä karanteeneja.https://yle.fi/uutiset/3-11824188 Jyväskylässä koronatestaajat jalkautuivat aiemmin paikallisiin pubeihin, kun jäljityksessä havaittiin niiden olleen tartuntojen lähteenä.https://yle.fi/uutiset/3-11722233 

Testeihin ei haeta, jos korona ei aiheuta vakavia oireita, ollaan tietämättömiä tai sitten vain välinpitämättömiä. Esimerkiksi Helsingissä korostuvat tietyt alueethttps://yle.fi/uutiset/3-11852478 ja erityisesti vieraskielisten osuus todetuista tartunnoista on merkittävähttps://yle.fi/uutiset/3-11839149 ja koronan leviämisen kannalta olisi tärkeää, että juuri näillä alueilla tartuntojen määrää saataisiin rajoitettua. Kaavaillut liikkumisen rajoitukset eivät estä koronan leviämistä sisätiloissa. Jos rajoituksia ei nytkään ymmärretä tai haluta noudattaa, niin tuskin kovin suurta muutosta tapahtuu myöhemminkään. Siksi on tärkeä viedä testit juuri sinne, missä tartuntoja esiintyy, ja määrättyjen karanteenien avulla tukahduttaa taudin leviäminen. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Miten koronatestausstrategiaa on hyödynnetty käytännössä,  
onko kohdennettua testaamista lisätty korkeimman ilmaantuvuusluvun asuinalueilla nyt kun tartuntojen määrä on ollut kasvussa ja  
onko tarpeen tehostaa kohdennettuja testaamisia ja karanteeniin määräyksiä? 
Helsingissä 29.3.2021 
Jussi Wihonen ps