Viimeksi julkaistu 27.11.2021 14.22

Kirjallinen kysymys KK 182/2016 vp 
Hanna Halmeenpää vihr ym. 
 
Kirjallinen kysymys Fennovoiman ydinvoimalahankkeen pääurakoitsijan turvallisuusrikkeiden selvittämisestä

Eduskunnan puhemiehelle

Titan-2-yhtiön toiminnassa on paljastunut epäilyjä vakavista puutteista Sosnovyi Borin ydinvoimalatyömaalla Venäjällä Suomen Kuvalehden 24.3.2016 ja Helsingin Sanomien 21.3.2016 tietojen mukaan. Titan-2 on Fennovoiman ydinvoimalahankkeen venäläisen laitostoimittajan Rosatomin yhteistyökumppani ja Fennovoiman ydinvoimalahankkeen pääurakoitsija. 

Titan-2:n entisen työntekijän Viktor Aleinikovin tietojen mukaan Sosnovyi Borin ydinvoimalaitoksen rakennustöissä on rikottu turvallisuusmääräyksiä ja väärennetty turvallisuusraportteja. Aleinikov toimi työmaalla helmikuuhun 2016 asti.  

Vakavimmat epäillyt rikkomukset liittyvät reaktorin primääripiirin hitsaussaumojen käsittelyyn. Ne ovat keskeisiä reaktorin jäähdytysjärjestelmän kannalta. Hitsauksesta ovat tietojen mukaan vastanneet ammattitaidottomat työntekijät. Titan-2:n on määrä vastata reaktorin primääripiirin hitsaussaumoista myös Fennovoiman Hanhikiven ydinvoimalassa. 

Suomen Kuvalehden haastattelussa Suomen Säteilyturvakeskuksen (STUK) apulaisjohtaja Tapani Virolainen pitää tietoja huolestuttavina, ja toteaa primääripiirien hitsaussaumojen olevan turvallisuuden kannalta kaikkein tärkeimpiä hitsauksia. Primääripiirin putkien pettäminen ja sen myötä jäähdytysveden menetys reaktorista on vakavimpia onnettomuuksia, joita ydinreaktorissa voi tapahtua. 

Aleinikov kertoo ilmoittaneensa rakennustöiden laiminlyönneistä ja väärinkäytöksistä esimiehilleen ja viranomaisille. Titan-2 on kiistänyt väitteet rikkeistä ja aloittanut oikeusprosessin Aleinikovia ja paljastukset tehnyttä ympäristöjärjestö Zelenyi Mir:iä (Vihreä maailma) vastaan. Venäläisten viranomaisten reaktio ilmoitukseen ei ole ollut epäiltyjen väärinkäytösten selvittäminen, vaan painostustoimet: Zelenyi Mir on määrätty jättämään toimitilansa ja Venäjän oikeusministeriö on tulkinnut sen ulkomaiseksi agentiksi ja antanut sille 4 500 dollarin sakon. Aleinikov on lehtitietojen mukaan poistunut maasta. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Aikooko asianomainen ministeri kehottaa Suomen Säteilyturvakeskusta selvittämään Fennovoiman ydinvoimalahankkeen pääurakoitsija Titan-2:n väitettyjen rikkeiden todenperäisyyden, ja 
onko Fennovoiman rakentamislupahakemuksen liitteenä vaadittu selvitys pääurakoitsija Titan 2:n referenssityömaakohteiden turvallisuusstandardien laadusta ja yhtiön riittävästä ydinvoimateknisestä osaamisesta? 
Helsingissä 31.3.2016 
Hanna Halmeenpää vihr 
 
Satu Hassi vihr