Viimeksi julkaistu 27.11.2021 16.18

Kirjallinen kysymys KK 185/2020 vp 
Arja Juvonen ps 
 
Kirjallinen kysymys TE-toimistojen resursseista koronaepidemian aikana, sekä lomautetun tai irtisanotun henkilön TE-toimiston palveluihin pääsyn sujuvoittamisesta

Eduskunnan puhemiehelle

Koronan takia Suomessa on ilmoitettu jo yli 124 000 lomautuksesta, ja määrä kasvaa koko ajan. Yt-neuvotteluilmoitusten määrä on kasvanut viime päivinä rajusti, kun korona on lamauttanut monen yrityksen toiminnan. Edessä on lomautuksia, mutta myös irtisanomisia. Pelkästään Uudenmaan TE-toimistoon oli tehty perjantaina 20.3.2020 jo 78 000 ilmoitusta työntekijää koskevista lomautuksista ja maanantaina 23.3.2020 aamupäivään mennessä ilmoituksia oli tullut 85 000. Valtakunnalliset luvut eivät vielä ole olleet saatavilla, mutta määrä tulee olemaan valtava. (Talouselämä, 24.3.2020) 

Lomautus voi keskeyttää työntekijän työnteon kokonaan tai lyhentää hänen säännöllistä päivittäistä tai viikoittaista työaikaansa, olla voimassa toistaiseksi tai määräaikaisesti ja perustua työnantajan yksipuoliseen päätökseen tai työnantajan ja työntekijän väliseen sopimukseen. Lomautuksen ajalta saa työttömyysetuutta, jos on ilmoittautunut TE-toimistoon työnhakijaksi ja kaikki etuuden edellytykset täyttyvät. (te-palvelut.fi) 

TE-toimiston resurssit ovat olleet esillä hyvin usein viimeisten vuosien aikana. Heidän työmääränsä on ollut suuri. Koronatilanne ja uusien asiakkaiden saapuminen te-palvelujen piiriin lisää resurssipainetta entisestään. Olisiko joitakin toimia, jolla voitaisiin helpottaa molemminpuolista asiointia. Tässä vastaan voisi tulla esimerkiksi byrokratian purkamiseen liittyviä kysymyksiä.  

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Miten hallitus huomioi TE-toimistojen resurssit koronaepidemian aikana ja  
miten hallitus helpottaa ja sujuvoittaa lomautetun ja irtisanotun henkilön pääsyä TE-toimiston palveluihin?  
Helsingissä 24.3.2020 
Arja Juvonen ps