Kirjallinen kysymys
KK
186
2016 vp
Annika
Lapintie
vas
Kirjallinen kysymys työttömien yhdenvertaisesta oikeudesta työttömyysturvan suojaosan toteutumiseen
Eduskunnan puhemiehelle
Pienituloinen eläkeläinen voi saada tukea asumismenoihinsa Kansaneläkelaitoksen myöntämänä eläkkeensaajan asumistukena. Tuen suuruuteen vaikuttavat eläkkeensaajan tulojen lisäksi myös hänen avo- tai aviopuolisonsa tulot. 
Työttömällä on oikeus ansaita 300 euroa kuukaudessa ilman, että ansiot vähentävät työttömyysturvan määrää. Jotta tämä työn vastaanottamiseen kannustava suojaosa ei leikkaantuisi asumistuessa, on yleiseen asumistukeen tehty vastaava 300 euron kuukausittainen ansiotulovähennys. Yleisen asumistuen ansiotulovähennys on henkilökohtainen, eli se tehdään jokaiselle ruokakuntaan kuuluvalle erikseen.  
Eläkkeensaajan asumistukeen ei vastaavaa ansiotulovähennystä ole tehty. Käytännössä tilanne asettaa työttömät ihmiset eriarvoiseen asemaan riippuen siitä onko heidän puolisonsa eläkkeensaaja vai ei. Jos työttömän puoliso sattuu olemaan eläkkeellä, hänen 300 euron lisäansionsa leikkaavat pariskunnan asumistukea.  
Esimerkiksi varhainen työkyvyttömyyseläkkeelle joutuminen voi nykyisessä työllisyystilanteessamme johtaa tilanteeseen, jossa avo- tai aviopari elää vuosikymmeniä siten, että toinen on eläkkeellä ja toinen työttömänä. Työttömyysturvan "suojaosa", joka leikkaa pariskunnan asumistukea ei tällaisessa tilanteessa kannusta ottamaan vastaan työtä, josta saisi hiukan lisätuloa. 
Aiemmin eläkkeensaajalla oli mahdollisuus siirtyä yleisen asumistuen piiriin, mikäli se oli hänen kannaltaan parempi vaihtoehto. Edelleen Kelan verkkosivuilla lukee "Jos samassa asunnossa asuu muita henkilöitä, jotka eivät ole oikeutettuja eläkkeensaajan asumistukeen, voit hakea yleistä asumistukea." Kelan asiakaspalvelusta kuitenkin kerrotaan, että tämä valinnanvapaus koskee vain lapsiperheitä. 
On epäoikeudenmukaista, että työttömyysturvan suojaosan mahdollistama pieni lisätulo leikkaantuu asumistuessa vain siksi, että puoliso on eläkkeellä.  
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
Mihin toimiin hallitus ryhtyy taatakseen kaikille työttömille yhdenvertaisen, asumistukijärjestelmästä riippumattoman työttömyysturvan suojaosan toteutumisen, 
aikooko hallitus muuttaa lakia niin, että ansiotulovähennys tulee myös eläkkeensaajan asumistukeen ja 
aikooko hallitus palauttaa eläkkeensaajan asumistukea saaville oikeuden vaihtaa yleisen asumistuen piiriin tilanteessa, jossa se on asiakkaan kannalta parempi vaihtoehto?  
Helsingissä 1.4.2016 
Annika
Lapintie
vas
Viimeksi julkaistu 1.4.2016 13:28