Viimeksi julkaistu 19.4.2022 15.51

Kirjallinen kysymys KK 188/2022 vp 
Mia Laiho kok 
 
Kirjallinen kysymys ilmastoystävällisen kotimaisen RE85-polttoaineen tuesta ja sen hyödyntämisestä huoltovarmuudessa

Eduskunnan puhemiehelle

Autoon asennettavalla FlexFuel-laitteistolla tai vastaavalla tavallisen bensiinikäyttöisen auton voi muuttaa ympäristöystävälliseksi. Autokannan uudistumiseen ja sähköautojen kehittymiseen menee vielä vuosia ja olisi tärkeää pystyä tekemään toimia, joilla fossiilisia päästöjä saadaan vähennettyä jo aiemmin. Sähköautot ovat myös kalliita tavalliselle keskituloisellekin perheelle ja uudet sähköautot tulevatkin kiertoon vasta viiveellä lähinnä työsuhdeautojen kautta. 

Etanolia tuotetaan uusiutuvista materiaaleista ja tuotanto myös tapahtuu täällä Suomessa. Etanolipohjainen polttoaine RE85 sisältää maksimissaan 85 prosenttia etanolia ja vähintään 15 prosenttia tavallista bensiiniä. Etanolia tehdään mm. ABC-ketjujen ruokahävikistä, elintarviketeollisuuden jätteistä ja sahanpurusta. Tämän lisäksi suunnitteilla on uutta etanolituotantoa Haapavedelle, Meri-Poriin, Kouvolaan ja Saloon. Tällöin kotimaista etanolia riittäisi noin 250 000 autoon. Raaka-aineina näissä on sahanpuru ja olki. EU:ssa (Ranska, Romania, Unkari jne.) valmistetaan tämän lisäksi paljon kestävää etanolia ja siellä sitä tehdään vihannesten kuorista ja karoista elintarviketeollisuuden sivuvirroista. Ranskassa onkin RE85:n kysyntä moninkertaistunut Ukrainan sodan aiheuttaman energiakriisin ja omavaraisuustavoitteen takia.  

FlexFuel-bensiinimoottoriautoon voi tankata tavallisten 95E ja 98 E5 -bensiinien lisäksi myös RE85-etanolia eli etyylialkoholia. Pelkästään Flexfuel-laitteiston hankintahinta on noin 450 euroa, jonka lisäksi autoilijan tulee maksaa mahdollinen asennushinta ja pakollinen muutoskatsastus. Valtio tukee etanolimuunnoksia 200 eurolla, mutta tämä 200 euron muuntotuki kattaa vain noin puolet laitteen asennustyön hinnasta. FlexFuel-asennusmuutetulla ajoneuvolla on myös jonkin verran enemmän huoltotarvetta liittyen lähinnä suuttimien huoltoon, mikä lisää kuluttajan kustannuksia. 

Muutoskatsastetusta RE85-etanolia käyttävästä ajoneuvosta joutuu maksamaan myös saman ajoneuvoveron kuin kaikista muistakin autoista. Epäsuhtaista on, että vero lasketaan ajoneuvon alkuperäisten päästöjen mukaan, vaikka RE85-etanolia käyttäessä päästöt putoavat 80 % alkuperäisistä päästöistä. On kuitenkin erikoista, että tuotteen hinta näyttää noudattavan bensan hinnan muutoksia, vaikka kyse on kuitenkin kotimaisesta, jätteestä tehdystä valmisteesta, joka ei ole suoraan sidoksissa ainakaan merkittävästi öljyn maailmanmarkkinahinnan nousuun. RE85-etanolia käyttävän auton kulutus on noin 20 % suurempi kuin bensiinillä ajettaessa. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Miksi RE85-etanolille muutoskatsastetun auton ajoneuvoveroon ei saa tukea, kuten sähköautolle saa, vaikka polttoainepäästöt putoavat sitä käytettäessä 80 %, 
miksi hallitus ei suosi verotuksellisesti polttoainetta, joka on käytännössä täysin kotimaista ja joka lisää kotimaisia työpaikkoja eikä ole riippuvaista ulkomaisesta öljystä, 
miksi hallitus ei yritä lisätä RE85-etanolin käyttöä tuen ja verotuksellisin keinoin Suomen huoltovarmuuden parantamiseksi polttoaineiden osalta ja 
miksi hallitus ei tue RE85-muutoskatsastuksia vastaavalla tavalla kuin sähköautoja ja mahdollista vähäpäästöistä liikkumista myös keski- ja alempituloisille?  
Helsingissä 12.4.2022 
Mia Laiho kok