Viimeksi julkaistu 27.11.2021 16.19

Kirjallinen kysymys KK 189/2020 vp 
Leena Meri ps 
 
Kirjallinen kysymys toimenpiteistä kuntatalouden auttamiseksi

Eduskunnan puhemiehelle

Kuntatalous oli kriisissä jo ennen koronaviruksen aiheuttamaa epidemiaa, ja nyt koronaviruksen aiheuttama poikkeustila ja epävarmuus hankaloittavat sitä entisestään, kun kuntien menot kasvavat ja tulot vähenevät. Tilannetta ei ole realistista paikata kunnallisverokorotuksella, sillä myös verotuottojen odotetaan notkahtavan.  

Hallitus piti maanantaina 23.3. kunnille tiedotustilaisuuden, jolta odotettiin paljon, mutta mitään konkreettista taloudellista tukea kunnille ei luvattu. Hallituksen ministerit myös toivoivat, että kunnat eivät aloittaisi yt-neuvotteluja ja lomautuksia tai irtisanomisia. Kunnat voivat siirtää työntekijöitä väliaikaisesti muihin tehtäviin, jos sopivaa tehtävää löytyy, mutta kaikille ei sellaista välttämättä löydy tai rahaa ei ole. Jotta kunnat pystyisivät toteuttamaan ministerien toiveen, ne tarvitsisivat työkaluja ja apua sekä konkreettisia ratkaisuja ja ennen kaikkea rahaa. 

KT Kuntatyönantajien tekemän tuoreen selvityksen mukaan pelkästään heikon taloudellisen tilanteen vuoksi vajaat 8 % vastanneista kuntatyönantajista (224 kuntaa ja kuntayhtymää) on päätymässä lomautuksiin. Koronaviruksen aiheuttamien olosuhteiden takia monien kuntien ja kuntayhtymien talous huononee entisestään, ja siksi yli 12 % kertoi lomautustarpeen syntyvän kummastakin syystä. 

"Koronaviruksen aiheuttama epidemia on lisännyt jyrkästi kuntien ja kuntayhtymien tarvetta lomauttaa henkilöstöä. KT Kuntatyönantajien selvityksen mukaan tähän on tänä vuonna päätymässä noin 63 prosenttia kyselyyn vastanneista. 

Yhteensä kunta-alan lomautusten tai palkanmaksun keskeyttämisen piiriin jää kyselyn perusteella lähes 23 000 ihmistä. Jos suuntaus on sama kyselyn ulkopuolelle jääneissä kunnissa ja kuntayhtymissä, todellinen luku voi olla huomattavasti korkeampi. 

Lukuun sisältyy lomauttamisen ohella henkilöstö, jonka palkanmaksu aiotaan keskeyttää epidemian perusteella. Henkilömääränä se on yli 9 700. 

Pelkästään heikon taloudellisen tilanteen vuoksi lomautuksiin on tänä vuonna päätymässä vajaat kahdeksan prosenttia vastanneista kuntatyönantajista. Koska koronavirus pahentaa monien kuntien ja kuntayhtymien jo ennestään vaikeaa taloudellista tilannetta, yli 12 prosenttia vastaajista kertoi lomautustarpeen syntyvän kummastakin syystä." 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Mitä konkreettista taloudellista tukea hallitus on antamassa kunnille ja milloin,  
ymmärtääkö hallitus, että kunnat eivät voi tasapainottaa talouttaan, kuten normaalioloissa ja  
onko tähän tulossa mitään helpotusta?  
Helsingissä 26.3.2020 
Leena Meri ps