Kirjallinen kysymys
KK
19
2018 vp
Heli
Järvinen
vihr
Kirjallinen kysymys TE-palveluiden sähköisen asiointijärjestelmän puutteista
Eduskunnan puhemiehelle
TE-palveluiden sähköistä asiointia uudistettiin viime heinäkuussa siten, että työnhaku tulee voimaan vain hetkellisesti, jos hakija ei huomaa tehdä palvelutarvearviota kahden arkipäivän sisällä. Moni ei ole tätä huomannut. 
Suomen suurin työttömyyskassa YTK kertoo, että jäseniltä saadun palautteen perusteella ohjeistus ei ole riittävää eikä verkkopalvelu toimi kunnolla mobiilissa. Sen mukaan jopa tuhansien työnhakijoiden toimeentulo on vaarassa joka kuukausi osan työttömyystuista jäädessä saamatta työnhaun katkeamisen takia, koska TE-palveluiden sähköiseen asiointiin tehty uudistus toimii huonosti. 
Arviolta noin kymmenen prosenttia työttömäksi ilmoittautuneista ei syystä tai toisesta ole osannut tai ymmärtänyt tehdä verkossa palvelutarpeen arviointia, jossa työnhakija vastaa kysymyksiin hänen työkyvyistään ja -haluistaan. Pelkästään YTK:n jäsenistä satojen työttömien työnhaku on katkennut alkuunsa. Kokonaisuudessaan ongelmia arvioidaan olevan lähes 2 000 työttömällä joka kuukausi. Lain mukaan hallinnossa asioivan tulee saada asianmukaisesti hallinnon palveluita. 
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
Miten TE-palvelujen sähköistä asiointijärjestelmää on korjattu vastaamaan  paremmin asiakkaiden tarpeita, jottei korvauksen saantiin tule tahattomia katkoja? 
Helsingissä 9.2.2018 
Heli
Järvinen
vihr
Viimeksi julkaistu 9.2.2018 15:15