Kirjallinen kysymys
KK
193
2017 vp
Laura
Huhtasaari
ps
Kirjallinen kysymys sotiemme veteraanien yhtäläisistä oikeuksista sairaanhoitoon ja hoivaan
Eduskunnan puhemiehelle
Sotiemme veteraanien viimeisten vuosien hyvän hoidon varmistaminen on ensiarvoisen tärkeää. Suomi on heille kiitollisuudenvelassa. 
Veteraaniemme keski-ikä on yli 93 vuotta, ja heidän toimintakykynsä heikkenee nopeasti. Sotainvalidit saavat hyvät avopalvelut sotilasvammalain perusteella Valtiokonttorilta. Kuitenkin tavalliset veteraanit, joka eivät ole haavoittuneet tai vammautuneet sodassa, ovat tutkimusten mukaan jopa huonommassa kunnossa kuin sotainvalidit. Tämä johtuu suurelta osin siitä, että he eivät ole saaneet yhtä hyvää hoitoa ja kuntoutusta verrattuna sotainvalideihin. Tavalliset veteraanit eivät myöskään pääse esim. loppuvaiheen hoitoon niihin hoitokoteihin, joihin sotainvalidit pääsevät. Nyt olisi korkea aika laittaa tämä asia kuntoon antamalla kaikille veteraanitunnuksen omaaville isänmaamme pelastajille samat edut ja avopalvelut kuin sotainvalideille annetaan. Suomi ei juhlisi 100-vuotisjuhliaan ilman veteraanien taistelua vuosina 1939—1945. 
Suomella tulee olla varaa hoitaa jäljellä olevat veteraanimme kunnialla viimeiseen iltahuutoon asti. 
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
Mihin toimenpiteisiin hallitus aikoo ryhtyä, että kaikille veteraaneille taataan yhtäläiset oikeudet sairaanhoitoon ja hoivaan? 
Helsingissä 11.5.2017 
Laura
Huhtasaari
ps
Viimeksi julkaistu 11.5.2017 15:46