Kirjallinen kysymys
KK
197
2019 vp
Merja
Kyllönen
vas
Kirjallinen kysymys sisäkorvaistutekuntoutuksen alueellisesta eriarvoisuudesta
Eduskunnan puhemiehelle
Sisäkorvaistutetta käyttävien lasten kuulokuntoutuksessa esiintyy epätasa-arvoa siinä, kuinka kuulemisen apuvälineinä käytettävien sisäkorvaistutteiden prosessoreita vaihdetaan uusiin. On ilmennyt viitteitä siitä, että lasten kuulokuntoutusta toteutetaan eri tavoin riippuen asuinpaikasta.  
LapCI ry:n toimisto on kertonut saaneensa useita huolestuneita yhteydenottoja Kuopion ja Tampereen yliopistollisten sairaaloiden kuulokeskusten asiakkaiden vanhemmilta. He kokevat, että heidän lapsensa eivät ole tasa-arvoisessa asemassa suhteessa maamme muiden kuulokeskusten asiakkaisiin. Järjestön Facebookin vertaistukiryhmässä tehty kysely vahvisti kokemuksia eriarvoisesta kohtelusta kuulokeskuksissa. Kyselyyn vastasi 16 vanhempaa, joista 12:n lapsille oli joko sairaalan aloitteesta tai perustellusta syystä uusittu laitteet. Laitteen saaneet lapset kuuluvat Helsingin, Turun tai Oulun yliopistollisten sairaaloiden piiriin. Neljän vanhemman lapsille ei uusia laitteita puolestaan myönnetty perustelluista syistä huolimatta, vaan vedottiin yhteiseen lin-jaukseen, jonka mukaan toimivia laitteita ei uusita ja rikkinäisetkin vain korjataan. Nämä lapset kuuluivat Kuopion ja Tampereen yliopistollisten sairaaloiden piiriin. 
Suomessa vuonna 2016 voimaan tulleenYK:n vammaissopimuksen läpileikkaavana periaatteena on vammaisten henkilöiden yhdenvertaisuus. On huolestuttavaa, että alueellinen epätasa-arvo on Suomessa silti edelleen nykypäivää ja asettaa sisäkorvaistutetta käyttävät lapset keskenään eriarvoiseen asemaan. Asuinpaikasta riippuen osa kuulovammaisista lapsista joutuu tyytymään siihen teknologiaan, joka on ollut olemassa sisäkorvaistutetta asennettaessa. Uusi teknologia mahdollistaisi paremman kuulemisen muun muassa langattomia lisälaitteita hyödyntämällä. Lapsi voi esimerkiksi omalla kännykällään tehdä säätöjä, joilla voi rajata taustahälyä pois kuullakseen opettajan ja toiset oppilaat paremmin. 
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
Miten hallitus aikoo taata YK:n vammaissopimuksen toteutumisen Suomessa ja varmistaa, että sisäkorvaistutekuntoutus on yhdenvertaista kaikille lapsille ja nuorille riippumatta asuinpaikasta?  
Helsingissä 8.10.2019 
Merja
Kyllönen
vas
Viimeksi julkaistu 8.10.2019 15:47