Viimeksi julkaistu 27.11.2021 14.03

Kirjallinen kysymys KK 199/2016 vp 
Ville Tavio ps 
 
Kirjallinen kysymys pienyritysten arvonlisäverotuksen kannustavuudesta

Eduskunnan puhemiehelle

Yksinyrittäjiä on noin 65 % kaikista yrityksistä. Jo kymmenen vuoden ajan uudet työpaikat ovat syntyneet pk-yrityksiin. Suomen talouden pelastaminen eli uusien työpaikkojen syntyminen sekä viennin kilpailukyvyn palauttaminen riippuvat oleellisesti siitä, perustavatko suomalaiset jatkossa riittävästi uusia yrityksiä. Tämän vuoksi verotuksen tulisi erityisesti kannustaa yrityksen perustamiseen. 

Vähäinen liiketoiminta on arvonlisäverotonta. Vähäisen liiketoiminnan raja (alv-raja) on tällä hetkellä enintään 10 000 euron liikevaihto. 10 000—30 000 euron liikevaihdon pienyritys saa lisäksi arvonlisäveroon huojennuksen. Arvonlisäveron alarajan nosto esimerkiksi 30 000 euroon ja huojennuksen nosto 60 000 euroon olisi omiaan parantamaan yksinyrittäjien asemaa ja kannustaisi ryhtymään yrittäjäksi. 

Suomen yleisen arvonlisäverokannan, 24 %, rasitus kohdistuu siten täysimääräisesti yli 30 000 euron liikevaihdon pienyrityksiin. Korkean arvonlisäveron rasitus voi käydä kohtalokkaaksi erityisesti pienyrityksille. Vuonna 2015 EU-maiden keskimääräinen yleinen arvonlisäverokanta oli 21,6 prosenttia. EU:n talousmahti Saksa on pitänyt yleisenä arvonlisäverokantanaan 19 %. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Mitä hallitus aikoo tehdä huolehtiakseen siitä, että arvonlisäverojen määrä ei rasita pienyrityksiä kohtuuttomasti ja kannustaa ihmisiä entistä enemmän ryhtymään yrittäjiksi? 
Helsingissä 7.4.2016 
Ville Tavio ps