Kirjallinen kysymys
KK
199
2018 vp
Sari
Essayah
kd
ym.
Kirjallinen kysymys nuuskan laittoman myynnin ja nuuskan käytön vähentämisestä
Eduskunnan puhemiehelle
Nuuskan myyminen Suomessa on laitonta, mutta nuuskaa saa tuoda omaan käyttöön rajoitetun määrän. Käytännössä nuuskan käyttö lisääntyy ja nuuskan laiton välittäminen rehottaa. Tulli on arvioinut laittoman nuuskakaupan jopa 50 miljoonan euron arvoiseksi liiketoiminnaksi. Nuuskaa myydään avoimesti sosiaalisessa mediassa, ja nuuskaa voi ostaa myös oppilaitoksissa ja harrastusseuroissa toimivilta välittäjiltä. 
Monien mielestä nuuska on vaarattomampaa kuin tupakka. Nuuska sisältää kuitenkin 28 syöpää aiheuttavaa yhdistettä sekä lyijyä ja kadmiumia. Nuuskan nikotiinimäärät myös ylittävät tupakan nikotiinimäärät. Päihde- ja syöpäjärjestöt ovat olleet huolissaan nuuskan lisääntyneen käytön seurauksista nuorten terveyteen. Vuoden 2017 kouluterveyskyselyn mukaan 8 prosenttia yläkoulujen ja lukioiden pojista ja 17 prosenttia ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevista pojista käyttää nuuskaa päivittäin. Ryhmäpaine kouluissa, urheiluharrastuksissa ja armeija-aikana saattaa ajaa aloittamaan nuuskan käytön. Nuuskasta on saatavilla myös lapsia houkuttelevia erilaisia makuja.  
On valitettavaa, että tupakoinnin vähentyessä toinen tupakkatuote valtaa alaa ja nikotiiniriippuvuus vaihtaa muotoaan nuuskaamisen lisääntyessä. Kasvava nuuskaamistrendi on saatava nujerrettua. On herättävä määrätietoisesti ehkäisemään nuuskan käytön aloittamista ja tarjottava tukea käytön lopettamiseen. Ennalta ehkäisevää työtä voidaan tehdä kouluterveydenhoidon ja kouluhammaslääkärin tarkastuksissa. Nuuskan käyttöä koulujen alueella ja harrastusryhmissä tulee valvoa ja rajoittaa. 
Hallituksen ja viranomaisten pitää tehostaa toimia, jotta laiton nuuskakauppa saadaan kuriin. Tilanteen korjaamiseksi muun muassa syöpäjärjestöt ovat ehdottaneet monia toimenpiteitä, kuten tullin ja poliisin resurssien parantamista, nuuskan maahantuonnin rajoitusten selkeää kiristämistä ja tuotteiden nikotiinipitoisuuksien enimmäismäärän säätämistä sekä sitä, että laivayhtiöt on velvoitettava valvomaan, ettei matkustajalle myydä enempää nuuskaa kuin minkä hän saa tuoda säännösten mukaisesti maahan.  
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
Mihin toimenpiteisiin hallitus aikoo ryhtyä nuuskan laittoman myynnin ja nuuskan käytön vähentämiseksi?  
Helsingissä 18.5.2018 
Sari
Essayah
kd
Päivi
Räsänen
kd
Antero
Laukkanen
kd
Sari
Tanus
kd
Viimeksi julkaistu 18.5.2018 15.41